Κεφάλαιο E.R.P.

 

Σειρά εκδόσεων 5.0


Έκδοση 5.01MΈκδοση 5.01IΈκδοση 5.01EΈκδοση 5.01AΈκδοση 5.00S
Έκδοση 5.01LΈκδοση 5.01HΈκδοση 5.01DΈκδοση 5.00VΈκδοση 5.00R
Έκδοση 5.01KΈκδοση 5.01GΈκδοση 5.01CΈκδοση 5.00UΈκδοση 5.00Q
Έκδοση 5.01JΈκδοση 5.01FΈκδοση 5.01BΈκδοση 5.00TΈκδοση 5.00P
Έκδοση 5.01M
ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη της στήλης "Τάξεως" στον πίνακα των διατάξεων απαλλαγής ΦΠΑ, για τον καθορισμό εκείνων που απαιτούν την δημιουργία επιπλέον άρθρου Γ.Λ. με λογαριασμούς τάξεως κατά την ενημέρωση της λογιστικής των σχετικών παραστατικών (Πωλήσεις / Αγορές - Πίνακες - Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ).

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη των επιλογών "98 - Εισροές (Αγορές) Παγίων άρθρου 39α" και "99 - Εισροές δαπανών άρθρου 39α" αναφορικά με την εκτύπωση του εντύπου της περιοδικής ΦΠΑ (ΠΟΛ.1150/2017), στο πεδίο "Περιοδική ΦΠΑ" των σταθερών στοιχείων λογαριασμού (Λογαριασμοί - Νέος λογαριασμός).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01L
ΓΕΝΙΚΑ
Παρεμβάσεις στην εργασία της διαχείρισης φυτοφαρμάκων που αφορούν την αντιμετώπιση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων (ΦΕΚ Β ?2724 αριθ. 8670/83089/1-8-2017). Στις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί από το Υπ.ΑΑΤ η ηλεκτρονική υπηρεσία συνταγογράφησης (web service), θα κυκλοφορήσει νέα έκδοση.

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη του πεδίου "Συνταγή" στα σταθερά στοιχεία είδους, στην οθόνη που εμφανίζεται με [Ctrl+F7] σε όσα έχουν ενεργοποιημένο το ειδικό χαρακτηριστικό 22 - Διαχείριση φυτοφαρμάκων (Αποθήκη - Αρχείο ειδών).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη της ερώτησης "Θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση (Ν/Ο)", στον διάλογο της εκτύπωσης "Υπόλοιπα" προμηθευτών, στην περίπτωση που ζητηθεί ομαδοποίηση βάση κωδικού συσχέτισης (Προμηθευτές - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Υπόλοιπα).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη της ερώτησης "Περιέχονται είδη που απαιτούν συνταγογράφηση στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θέλετε να τα συνταγογραφήσετε; (Ν/Ο)", κατά τη καταχώρηση παραστατικού το οποίο περιέχει τουλάχιστον ένα συνταγογραφούμενο φυτοφάρμακο. Η θετική απάντηση οδηγεί στο σχετικό site του Υπ. ΑΑΤ (Πωλήσεις - Νέο παραστατικό).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01K
ΓΕΝΙΚΑ
1. Παρεμβάσεις στην εργασία της αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ για την προσαρμογή της εφαρμογής, σε σχέση με την επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13% σε ορισμένες κατηγορίες ειδών (ν. 4472/2017) (Αποθήκη - Εργασίες - Αλλαγή συντελ. ΦΠΑ 01/07/2017).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη της ερώτησης "Θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση (Ν/Ο)", στον διάλογο της εκτύπωσης "Υπόλοιπα" πελατών, στην περίπτωση που ζητηθεί ομαδοποίηση βάση κωδικού συσχέτισης (Πελάτες - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Υπόλοιπα).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη του πεδίου "Κωδικός είδους" στα δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο e-Shop (Επικοινωνία - E-Shop - Δημιουργία αρχείου / Εκτύπωση στοιχείων e-Shop).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01J
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Νέο πεδίο "Λογαριασμός ΦΠΑ" στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών, που, αν καθοριστεί, προτείνεται κατά την καταχώριση άρθρων λογιστικής, με την επιλογή του αρχικού λογαριασμού. Η αξία της χρέωσης / πίστωσης, του λογαριασμού ΦΠΑ, υπολογίζεται με βάση την καθορισμένη κατηγορία ΦΠΑ (Λογιστική - Λογαριασμοί).
2. Προσθήκη των κωδικών [2013] και [2014] που αντιστοιχούν στους νέους κωδικούς [13] και [14] του πίνακα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στο πεδίο "Αμοιβές" των σταθερών στοιχείων του λογαριασμού (Λογιστική - Λογαριασμοί).

REPORTS
1. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report Builder των πεδίων: "Διεύθυνση υποκ/τος αποστολέα / παραλήπτη", στα διαθέσιμα πεδία του αρχείου κινήσεων αποθήκης σε συσχετισμό με τα αρχεία παρ/κών αγορών) (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).
2. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report Builder του πεδίου: "Περιγραφή άρθρου απαλλαγής ΦΠΑ", στα διαθέσιμα πεδία των αρχείων πελατών / προμηθευτών (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).
3. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report Builder των πεδίων "Περιγραφή χαρ/κού 1", "Περιγραφή χαρ/κού 2", του συσχετιζόμενου αρχείου παραλήπτη στα παραστατικά αγορών / πωλήσεων (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).
4. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report Builder των πεδίων: "Κωδικός χρώματος", "Κωδικός μεγέθους", "Περιγραφή χρώματος", "Περιγραφή μεγέθους", στα διαθέσιμα πεδία του αρχείου αντίστοιχων ειδών (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη του πεδίου "Ξένο νόμισμα" στην σχεδίαση των ASCII & Excel Import στο αρχείο πελατών / προμηθευτών (Επικοινωνία - ASCII files / Excel files - Σχεδίαση fonts).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Νέα παράμετρος "Υπερτερεί ο πωλητής του πελάτη" στα στοιχεία των χρηστών, η τιμή της οποίας καθορίζει εάν θα προτείνεται αυτός κατά προτεραιότητα (έναντι του πωλητή που σχετίζεται με τον χρήστη) κατά την καταχώριση των παραστατικών (Οργάνωση - Σύστημα - Ασφάλεια/ Χρήστες - Χρήστες).
2. Νέο σετ ειδικών παραμέτρων αγροτικών, για τον καθορισμό εξόδων καθώς και των παραστατικών αγορών, στα οποία θα εφαρμόζονται αυτά, από τις εργασίες των μετασχηματισμών (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Αγροτικά - Παράμετροι).
3. Προσθήκη του πεδίου: Περιγραφή σειράς κίνησης [&330], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης κινήσεων πελατών / προμηθευτών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).
4. Προσθήκη των πεδίων του υποκ/τος παραλήπτη: Διεύθυνση 1/2 [&1072/&1073], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων / αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01I
ΓΕΝΙΚΑ
1. Ενσωμάτωση στην εργασία της αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ, των απαραίτητων βημάτων για την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος σε πελάτες και προμηθευτές συγκεκριμένων νησιών, καθώς και των υποκαταστημάτων τους (Αποθήκη - Εργασίες - Αλλαγή συντελ. ΦΠΑ 01/01/2017).

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη του ειδικού χαρακτηριστικού "Εξαίρεση από packing ομοίων κωδικών", στα σταθερά στοιχεία των ειδών, που αποτρέπει το packing κατά τον έλεγχο ομοίων κωδικών, στα παραστατικά που έχουν ενεργό το packing ομοίων κωδικών (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - Στοιχεία είδους).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Ανανέωση του ορίου ελέγχου συναλλαγών πωλήσεων σε ιδιώτες σε 500,00 ευρώ, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις (από 01/01/2017).
2. Στο πεδίο "Πωλητής" κατά την καταχώριση των παραστατικών, προτείνεται κατά προτεραιότητα (έναντι του πελάτη) η τιμή του σχετικού πεδίου από τα "Στοιχεία χρήστη".

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Νέα γενική παράμετρος "Εξαίρεση των παραγγελιών", για τον καθορισμό της συμμετοχής τους στους ελέγχους των οριακών ημερομηνιών (Οργάνωση - Γενικές - Λογιστικοί έλεγχοι - Οριακές ημερομηνίες).
2. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού σειρών παραστατικών αποθήκης (Οργάνωση - Παράμετροι - Σειρές παραστατικών - Αποθήκη).
3. Προσθήκη των πεδίων: Υπόλοιπο ΑΧ τρέχουσας κίνησης [&258] και Υπόλοιπο-2 ΑΧ τρέχουσας κίνησης [&259], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης κινήσεων αποθήκης (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01H
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η κατασκευάστρια εταιρία του καταλόγου ανταλλακτικών TecDoc, από την έκδοση Q4-2016, αφαίρεσε τους ODBC drivers, με αποτέλεσμα να μην υποστηρίζεται πλέον η δυνατότητα σύνδεσης και ανάκτησης στοιχείων από τον κατάλογο.

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Νέα δυνατότητα εμφάνισης, στα σταθερά στοιχεία ειδών με Χ/Μ, της περιγραφής του χρώματος κάνοντας κλικ στον κωδικό του (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - Προβολή).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη στα διαθέσιμα πεδία του browser πελατών των πεδίων: "Περιγραφή Δήμου" και "Περιγραφή Περιφέρειας" των πελατών, από την διαχείριση των φυτοφαρμάκων (Πελάτες - Αρχείο πελατών - Browser πελατών).
2. Προσθήκη των στηλών: Τζίρος, Μ. Ηλικία υπολοίπου και Μ. Χρόνος πληρωμής, στις διαθέσιμες στήλες [F4] της εκτύπωσης των υπολοίπων πελατών / προμηθευτών (Πελάτες / Προμηθευτές - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Υπόλοιπα).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού υποκαταστήματος πελάτη, σε όλες τις εργασίες touchscreen (Πωλήσεις - Touchscreen - Εντατική λιανική / Παραστατικά / Παραγγελιοληψία)
2. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού της τιμής του είδους, στην εργασία της εντατικής λιανικής, όταν η οργάνωση της οθόνης είναι: Εναλλακτική 1 ή 2 (Πωλήσεις - Touchscreen - Εντατική λιανική).
3. Προσθήκη των πεδίων "Χαρακτηριστικό 1" και "Χαρακτηριστικό 2", στις διαθέσιμες στήλες του σχεδιασμού της αναλυτικής στατιστικής πωλήσεων / Αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Στατιστικές - Σχεδιασμός).
4. Αύξηση σε 99 των θέσεων του πίνακα "Άλλα έξοδα" στα κυκλώματα αγορών και πωλήσεων (Πωλήσεις / Αγορές - Πίνακες - Άλλα έξοδα).
5. Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης των συσχετισμών φαρμάκου - καλλιέργειας, στην διαχείριση των φυτοφαρμάκων, μέσα από τις νέες έμμεσες εργασίες [F3]: "Εκτύπωση συσχετισμού φαρμάκου - καλλιέργειας" και "Εκτύπωση συσχετισμού καλλιέργειας - φαρμάκου", στους πίνακες των φαρμάκων και των καλλιεργειών, αντίστοιχα (Πωλήσεις - Πίνακες - Διαχείριση φυτοφαρμάκων - Φάρμακα / Καλλιέργειες).
6. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού αριθμού αντιγράφων της εκτύπωσης του συνοδευτικού εντύπου του MINAGRIC, στις παραμέτρους της διαχείρισης των φυτοφαρμάκων (Πωλήσεις - Πίνακες - Διαχείριση φυτοφαρμάκων - Παράμετροι).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Αντικατάσταση του πεδίου "Αποτελέσματα" με τα νέα πεδία: "Αποτελέσματα 1" και "Αποτελέσματα 2", ώστε να είναι εφικτή η ταυτόχρονη εκτύπωση και των δύο εντύπων αποτελεσμάτων των ΕΛΠ (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμού).
2. Νέα εργασία εξαγωγής των άρθρων για την περίπτωση μετάβασης σε ΕΛΠ σε εταιρίες με ήδη καταχωρημένες εγγραφές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να εισαχθούν εκ νέου μετά την εισαγωγή του νέου λογιστικού σχεδίου και την αντιστοίχηση των λογαριασμών (Λογιστική - Εργασίες - Μετάβαση ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ - Εξαγωγή άρθρων).
3. Νέα εργασία αντιστοίχησης των λογαριασμών για την περίπτωση αλλαγής λογιστικού σχεδίου ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ, σε εταιρία με ήδη καταχωρημένες εγγραφές όπου έχει προηγηθεί η εξαγωγή των άρθρων με την προηγούμενη εργασία (Λογιστική - Εργασίες - Μετάβαση ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ - Αντιστοίχηση λογαριασμών).
4. Νέα εργασία εισαγωγής των άρθρων (που έχουν εξαχθεί) και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αντιστοίχηση των λογαριασμών με την προηγούμενη εργασία (Λογιστική - Εργασίες - Μετάβαση ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ - Εισαγωγή άρθρων).
5. Αύξηση σε 500 των θέσεων του πίνακα των προτύπων άρθρων (Λογιστική - Πίνακες - Πρότυπα άρθρα).

REPORTS
1. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report Builder των πεδίων: "Περιγραφή Δήμου" και "Περιγραφή Περιφέρειας" των πελατών, από την διαχείριση των φυτοφαρμάκων (Reports - Reporting Tools - Σχεδίαση - Report Builder).
2. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report Builder των πεδίων: "Συνολική Ποσότητα 1" και "Συνολική Ποσότητα 2", στα αρχεία παραγγελιών πελατών / προμηθευτών (Reports - Reporting Tools - Σχεδίαση - Report Builder).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη ερώτησης για την εμφάνιση των μη υπόχρεων πελατών συγκεντρωτικά στις λιανικές πωλήσεις και όχι αναλυτικά στις χονδρικές, κατά την παραγωγή αρχείου ΜΥΦ. Η δυνατότητα προστέθηκε για τις περιπτώσεις καταχωρημένων τιμολογίων σε ιδιώτες (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Παραγωγή αρχείων).
2. Παρέμβαση στην παραγωγή του αρχείου ΜΥΦ προμηθευτών για την εμφάνιση δύο γραμμών στο ίδιο ΑΦΜ, όταν υπάρχει η διάκριση ως προς υπόχρεο και μη υπόχρεο (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Παραγωγή αρχείων).
3. Προσθήκη των πεδίων "Τηλέφωνο 1" και "Κινητό", στις διαθέσιμες στήλες [F4] των εκτυπώσεων των καταστάσεων πελατών / προμηθευτών ΜΥΦ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Εκτυπώσεις - Κατάσταση πελατών / προμηθευτών).
4. Προσθήκη ερώτησης κατά την μεταφορά υπολοίπων παγίων, για την αντιγραφή του συντελεστή απόσβεσης των παγίων (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Κλείσιμο χρήσης - Μεταφορά υπολοίπων).
5. Νέα ειδική παράμετρος πωλήσεων: "Έλεγχος υπέρβασης μέγιστης έκπτωσης" με τιμές 1 - Συνολική έκπτωση, 2 - Έκπτωση γραμμής, για τον καθορισμό της βάσης ελέγχου της maximum έκπτωσης του είδους σε καταχώριση παραστατικών πώλησης (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Πωλήσεις).
6. Προσθήκη στις στήλες των ευρετηρίων αποθήκης των πεδίων: "Υπόλοιπο 1/2 ΑΧ1", "Υπόλοιπο 1/2 ΑΧ2", "Υπόλοιπο 1/2 ΑΧ3". (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες ευρετηρίων).
7. Προσθήκη των πεδίων υποκαταστημάτων παραλήπτη / αποστολέα: "Διεύθυνση 1" [&1072], "Διεύθυνση 2" [&1073], "Ταχ. Κωδικός" [&1074], "Πόλη / Χώρα" [&1075], "Κωδικός ΔΟΥ" [&1076], "ΔΟΥ" [&1077], "Τηλέφωνο 1" [&1078], "Κινητό" [&1079], στον σχεδιασμό των γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων / αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).
8. Προστέθηκαν τα παρακάτω μοντέλα Ταμειακών Μηχανών (Φορολογικοί Εκτυπωτές / Monitors):
o ACRER 160 NET

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01G
ΓΕΝΙΚΑ
1. Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ 01/06/2016
Νέα εργασία που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα, για την προσαρμογή της εφαρμογής, σε σχέση με τις αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ καθώς και την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος σε πελάτες και προμηθευτές συγκεκριμένων νησιών. (Αποθήκη - Εργασίες - Αλλαγή συντελ. ΦΠΑ 01/06/2016).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01F
ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη του πεδίου "Σύνολο" στις εκτυπώσεις των κινήσεων ανά υποκατάστημα πελατών / προμηθευτών (Πελάτες / Προμηθευτές - Εκτυπώσεις - Λοιπών Αρχείων - Κινήσεις ανά υποκ/μα).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη ερώτησης για τον αυτόματο συσχετισμό φαρμάκου - καλλιέργειας, στην διαχείριση (module) των φυτοφαρμάκων, κατά τη καταχώρηση ενός νέου συνδυασμού σε γραμμή παραστατικού. Η ενεργοποίηση της ερώτησης γίνεται με καθορισμό της σχετικής παραμέτρου σε προειδοποίηση (Πωλήσεις - Νέο παραστατικό).
2. Προσθήκη δυνατότητας επιλογής φόρμας εκτύπωσης κατά την επανεκτύπωση παραστατικού / παραγγελίας για την αποστολή του με e-mail [Ctrl+F1] (Πωλήσεις / Παραγγελίες - Προβολή).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη ερώτησης κατά την εκτύπωση του φορολογικού ισοζυγίου, για την εμφάνιση και της λογιστικής βάσης των λογαριασμών. Ταυτόχρονα θα εμφανιστούν και οι στήλες των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Φορολογικό Ισοζύγιο).
2. Προσθήκη των νέων εντύπων κατά Ε.Λ.Π, βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014 "Προσάρτημα (Μικρές)", "Προσάρτημα (Πολύ Μικρές 2α και 2β)", "Προσάρτημα (Πολύ Μικρές 2γ)" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη των πεδίων "Νομικός τύπος" και "Κατηγορία οντότητας" στα στοιχεία εταιρίας για χρήση τους στα νέα έντυπα των προσαρτημάτων της λογιστικής (Οργάνωση - Εταιρίες - Μεταβολή Εταιρίας).
2. Προσθήκη του πεδίου: Κωδικοποίηση προμηθευτή (για αγορές) [&1071], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01E
ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης ετικετών στην έμμεση εργασία "Εκτυπώσεις" [F4], στα στοιχεία των ειδών (Αποθήκη - Προβολή).
2. Προσθήκη ερώτησης κατά την εκτύπωση ετικετών σχετικά με το πλήθος τους ανά είδος, σε περίπτωση αυτόματης εκτέλεσης (Αποθήκη - Εκτυπώσεις - Λοιπών αρχείων - Ετικέτες).

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
1. Προσθήκη των φίλτρων "Κατάσταση" και "Ημερομηνίες παραλαβής" κατά τη μεταβολή / προβολή αξιόγραφου (Αξιόγραφα - Μεταβολές / Προβολή).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης ετικετών από αρχείο κατά την καταχώρηση παραστατικού [Ctrl + F9] (Πωλήσεις / Αγορές - Μεταβολές / Προβολή).
2. Προσθήκη των πεδίου: "Περιγραφή" του τρόπου αποστολής, στις εκτυπώσεις παραστατικών και παραγγελιών των πωλήσεων και των αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Εκτυπώσεις - Πωλήσεις / Αγορές & Παραγγελίες).
3. Προσθήκη του "Τρόπου πληρωμής" ως φίλτρου, στον διάλογο των εκτυπώσεων των καταστάσεων πωλήσεων και αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Εκτυπώσεις - Πωλήσεις / Αγορές - Κατάσταση Πωλήσεων / Αγορών).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης σε δυο σελίδες, του νέου εντύπου του Ισολογισμού (Β.1.1.) (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).
2. Προσθήκη των πεδίου: "Περιγραφή" του λογαριασμού στην εκτύπωση "Καρτέλες αντισυμβαλλομένων" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Καρτέλες αντισυμβαλλομένων).

REPORTS
1. Προσθήκη του αρχείου "Γραμμές παραστατικών παραγωγής" στα διαθέσιμα αρχεία του Report Builder (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Νέα γενική παράμετρος "Αυτόματη λήψη κωδικού ανανέωσης χρήσης", για τον καθορισμό του τρόπου λήψης του κωδικού ανανέωσης (Οργάνωση - Παράμετροι - Γενικές).
2. Νέα ειδική παράμετρος πωλήσεων "Εναλλακτικός σχεδιασμός στηλών λιανικής", για την εμφάνιση της στήλης της αξιακής έκπτωσης ανά γραμμή, στην καταχώρηση των παραστατικών λιανικής (Πωλήσεις - Λιανική / Touchscreen - Εντατική λιανική).
3. Προσθήκη των πεδίων "Άλλο έξοδο 1" και "Άλλο έξοδο 2" στον σχεδιασμό των σειρών παραστατικών, με τις προτεινόμενες τιμές των εξόδων (Οργάνωση - Παράμετροι - Σειρές παραστατικών - Πωλήσεις / Αγορές).
4. Προσθήκη των πεδίων: Κωδικός λογιστικής κατηγορίας [&1069], Περιγραφή λογιστικής κατηγορίας [&1070], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01D
ΓΕΝΙΚΑ
1. Νέες εργασίες και προσθήκες, για την γρήγορη και ομαλή προσαρμογή των λογιστικών συστημάτων στις διατάξεις του Νόμου 4308/2014 για τα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα".
2. Σε όλους τους νέους browsers προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης και πεδίων εικόνας.
3. Νέα touchscreen εργασία για την καταχώριση εισπράξεων από tablets (Πωλήσεις - Touchscreen).

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη ερώτησης για την εμφάνιση των στηλών μονάδας μέτρησης και υπολοίπου, στην οθόνη της καταχώρισης φυσικής απογραφής με αναζήτηση (Αποθήκη - Κινήσεις - Φυσική απογραφή - Με αναζήτηση).
2. Προσθήκη των περιγραφών των μονάδων μέτρησης 1 & 2, στις διαθέσιμες στήλες [F4] της εκτύπωσης των υπολοίπων (Αποθήκη - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Υπόλοιπα).
3. Προσθήκη της επιλογής "Αναμενόμενα - Δεσμευμένα" στην εκτύπωση των ποσοτήτων κατά χρώμα / μέγεθος (Αποθήκη - Εκτυπώσεις - Στατιστικές - Ποσότητες κατά Χ/Μ).
4. Προσθήκη στον Browser TecDoc νέας επιλογής, με δεξί κλικ, για την προβολή της φωτογραφίας του ανταλλακτικού (αν υπάρχει διαθέσιμη). Η φωτογραφία είναι διαθέσιμη και ως πεδίο, στις επιλογές του browser (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - Browser TecDoc).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας αντιγραφής των στοιχείων από άλλη εγγραφή [F2], κατά την καταχώριση νέου πελάτη ή προμηθευτή (Πελάτες / Προμηθευτές - Νέος πελάτης / προμηθευτής).
2. Προσθήκη του πεδίου "Μικτό κέρδος %" στα διαθέσιμα πεδία του browser πελατών (Πελάτες - Αρχείο πελατών - Browser πελατών).
3. Νέα εκτύπωση για τον έλεγχο του ταχυδρομικού κωδικού των πελατών, με ερώτηση για την εκτύπωση μόνο των "προβληματικών" ως προς την εργασία της γεωγραφικής ανάλυσης (Πελάτες - Εκτυπώσεις - Στατιστικές - Έλεγχος ταχ. κωδικού).

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
1. Σχεδιάστηκε εκ νέου η οθόνη των στοιχείων της γραμμής, στα πινάκια των αξιογράφων. Επίσης, για τις κινήσεις εισπράξεων / πληρωμών εμφανίζεται πλέον διαφορετική οθόνη, με τα στοιχεία της κίνησης (Αξιόγραφα - Πινάκια).
2. Προσθήκη στήλης με τον κωδικό του πελάτη στην εκτύπωση της κατάστασης ελέγχου των αξιογράφων, καθώς και του κωδικού του εκδότη ως πεδίου επιλογής στον σχεδιασμό των εκτυπώσεων αξιογράφων (Αξιόγραφα - Εκτυπώσεις).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Επέκταση του ελέγχου του υπολοίπου, για τα συστατικά ειδών σετ με αυτόματη ενημέρωση (flag 10), και κατά την καταχώριση παραγγελιών (Πωλήσεις - Παραγγελίες - Νέα παραγγελία).
2. Προσθήκη στην αναζήτηση που γίνεται (με tab) για την επιλογή αριθμού αυτοκινήτου και των παραγγελιών, μετά από ενεργοποίηση της σχετικής ειδικής παραμέτρου (Πωλήσεις - Πωλήσεις / Παραγγελίες).
3. Η δημιουργία παραστατικών αγορών βάση μοντέλου, υποστηρίζει πλέον και αλυσίδες παραστατικών (Αγορές - Δημιουργία παρ/κών).
4. Προσθήκη δυνατότητας συσχετισμού φάρμακου - καλλιέργειας στην διαχείριση (module) των φυτοφαρμάκων, μέσα από τις νέες έμμεσες εργασίες [F2] "Σχετικές καλλιέργειες" και "Σχετικά φάρμακα", στους πίνακες των φαρμάκων και των καλλιεργειών, αντίστοιχα. Η ενεργοποίηση του ελέγχου των συσχετισμών κατά την τιμολόγηση, γίνεται με καθορισμό της σχετικής νέας παραμέτρου στην διαχείριση των φυτοφαρμάκων, σε προειδοποίηση ή απαγόρευση.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Νέος τρόπος διαχείριση της αναμόρφωσης των δαπανών, για την παρακολούθηση των διαφορών της φορολογικής βάσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των "Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων", μετά από ενεργοποίηση της σχετικής ειδικής παραμέτρου.
2. Νέο πεδίο "Λογαριασμός διαφορών φορολογικής βάσης" στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών, που είναι υποχρεωτικός με τον νέο τρόπο διαχείρισης των διαφορών φορολογικής βάσης (Λογιστική - Λογαριασμοί).
3. Νέο πεδίο "Λογαριασμός ανοίγματος" στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών, που αν συμπληρωθεί, τον αντικαθιστά στις εγγραφές ανοίγματος που δημιουργεί η εργασία μεταφοράς υπολοίπων μετά το κλείσιμο χρήσης (Λογιστική - Λογαριασμοί).
4. Νέα έμμεση εργασία "Δημιουργία λογαριασμού φορολογικής βάσης" κατά την μεταβολή λογαριασμού [Ctrl+F1]. Η εργασία εμφανίζεται όταν ο λογαριασμός κινείται, έχει συμπληρωμένη την "Κατηγορία" διαφορών φορολογικής βάσης και ο "Λογαριασμός" φορολογικής βάσης είναι κενός. Στην οθόνη που εμφανίζεται προτείνεται ο κωδικός του τρέχοντος λογαριασμού ώστε ο χρήστης να διαμορφώσει τον τελικό κωδικό του λογαριασμού τάξεως. Με την εκτέλεση της εργασίας προκύπτει ένας νέος λογαριασμός τάξεως που κινείται, με περιγραφή ίδια με του προεπιλεγμένου λογαριασμού και ταυτόχρονα ο κωδικός του συμπληρώνεται στο πεδίο "Λογαριασμός" στην ενότητα των διαφορών φορολογικής βάσης (Λογιστική - Λογαριασμοί - Μεταβολές-Διαγραφές).
5. Νέα εκτύπωση "Φορολογικό ισοζύγιο" που αφορά την ενσωμάτωση των διαφορών της φορολογικής βάσης (αν υπάρχουν) στα οικονομικά στοιχεία κάθε λογαριασμού (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Φορολογικό ισοζύγιο).
6. Νέα εκτύπωση "Λογαριασμοί εντύπων" που αφορά τα στοιχεία των λογαριασμών ανά κατηγορία του επιλεγμένου εντύπου (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Στατιστικές - Λογαριασμοί εντύπων).
7. Στα νέα έντυπα Λογιστικής, η μεταβολή ενός ποσού στην οθόνη των αποτελεσμάτων, προκαλεί τον επαναϋπολογισμό όλων των πεδίων που επηρεάζονται από το ποσό αυτό (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).
8. Νέα εργασία μαζικής ενημέρωσης των κατηγοριών επιλεγμένων εντύπων, στους λογαριασμούς των επιλεγμένων εταιριών, με βάση τα στοιχεία των λογαριασμών στην τρέχουσα εταιρία. Η εργασία για κάθε εταιρία και για κάθε έντυπο, αφού μηδενίσει την κατηγορία σε όλους τους λογαριασμούς, προχωρά στην αντιγραφή των κατηγοριών από τους λογαριασμούς της τρέχουσας εταιρίας, με βάση τον κωδικό τους (Λογιστική - Εργασίες - Λογαριασμοί εντύπων).
9. Νέα εργασία αλλαγής λογιστικού σχεδίου (ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ). Η εργασία περιλαμβάνει την αλλαγή του λογιστικού σχεδίου και την δημιουργία λογαριασμών τάξεως διαφορών φορολογικής βάσης. Η αλλαγή του λογιστικού σχεδίου μπορεί να εκτελεστεί ΜΟΝΟ αν δεν υπάρχουν κινήσεις και διαγράφει το υπάρχον λογιστικό σχέδιο προκειμένου να το αντικαταστήσει με ένα νέο, σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ε.Λ.Π. Αν ο κωδικός λογιστικής είναι της μορφής: DD*DD*DD*… (*με διαχωριστικό "." ή "-" ή χωρίς διαχωριστικό), δίνεται η δυνατότητα διατήρησης των λογαριασμών των συναλλασσομένων με κατηγορία 3 - Πελάτες ή 5 - Προμηθευτές, ενώ δεν επηρεάζονται οι λογαριασμοί με κατηγορία 1 - Τάξεως και 9 - Αναλυτικής. Στην περίπτωση ασύμβατης μορφής κωδικών λογιστικής, η εκτέλεση της εργασίας ΔΕΝ μπορεί να διατηρήσει κανέναν λογαριασμό από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο, ενώ αλλάζει και την μορφή του κωδικού λογιστικής στις ειδικές παραμέτρους της Λογιστικής. Η δημιουργία λογαριασμών τάξεως διαφορών φορολογικής βάσης μπορεί να εκτελεστεί ΚΑΙ στην περίπτωση που υπάρχουν κινήσεις με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν λογαριασμοί 00* οπότε και δημιουργούνται μόνο οι λογαριασμοί φορολογικής βάσης (Λογιστική - Εργασίες - Αλλαγή σχεδίου ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ).
10. Νέα εργασία μαζικής αντιγραφής λογαριασμών από άλλη εταιρία. Η εργασία απαιτεί συμφωνία της μορφής των κωδικών λογιστικής, ανάμεσα στις δύο εταιρίες και μπορεί να αντιγράψει ολόκληρα σετ αναλυτικών λογαριασμών από έναν ανωτεροβάθμιο της επιλεγμένης εταιρίας, σε έναν διαφορετικό ανωτεροβάθμιο της τρέχουσας εταιρίας (Λογιστική - Εργασίες - Μαζική αντιγραφή λογ/σμών).
11. Νέα εργασία μαζικής αλλαγής των πεδίων που σχετίζονται με λογαριασμούς, στα αρχεία του εμπορικού κυκλώματος (Είδη, Πελάτες, Προμηθευτές κλπ). Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε μια σειρά από πίνακες που περιέχουν πεδία σχετικά με κωδικούς λογαριασμών λογιστικής (Λογιστική - Εργασίες - Αλλαγή λογαριασμών εμπορικού).
12. Νέο πεδίο "Μόνιμη (Ν/Ο)" για τον χαρακτηρισμό των κατηγοριών φορολογικών διαφορών, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014 για τα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα" (Λογιστική - Πίνακες - Κατηγορίες φορ/κών διαφορών).

REPORTS
1. Προσθήκη στον σχεδιασμό του Report builder των πεδίων: Μικτό κέρδος (%) πελατών, Συνολικό βάρος και όγκος παραστατικών καθώς και τα πεδία Πωλήσεις ανά περίοδο των πωλητών (Reports - Σχεδίαση - Report builder).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1.Προσθήκη ερώτησης για ανανέωση των στοιχείων e-shop (Επικοινωνία - ASCII / Excel files - Import αρχείου).
2. Νέα εργασία προγραμματισμού της αυτόματης και επαναλαμβανόμενης παραγωγής και μεταφοράς αρχείων merging, με χρήση του task scheduler των windows (Επικοινωνία - Merging - Προγραμματισμός).
3. Προσθήκη στον import manager δυνατότητα υποστήριξης και της λήψης αρχείων merging (Επικοινωνία - Import Manager).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσαρμογή της εργασίας μεταφοράς υπολοίπων λογιστικής ώστε να υποστηρίζει το νέο πεδίο λογαριασμός ανοίγματος, στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών. Η εργασία ελέγχει την υπαρκτότητα του λογαριασμού ανοίγματος στην νέα χρήση (αν αυτός είναι συμπληρωμένος) και τον χρησιμοποιεί στο άρθρο ανοίγματος αντί του αρχικού λογαριασμού (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Κλείσιμο χρήσης).
2. Νέα ειδική παράμετρος πωλήσεων για την αναζήτηση και στις παραγγελίες εγγραφών με αριθμό αυτοκινήτου, με default τιμή "Όχι" (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Πωλήσεις).
4. Νέα ειδική παράμετρος λογιστικής για την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολογικών διαφορών (πρώην αναμόρφωση δαπανών), με την χρήση του σχετικού λογαριασμού διαφορών στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Λογιστικής).
5. Νέα συνάρτηση στις γραφικές φόρμες: STOREVAL(SCode, Mode [,AX]), για την εκτύπωση του υπολοίπου του είδους στον οριζόμενο ΑΧ (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01C
ΓΕΝΙΚΑ
1. Ενσωμάτωση στην εργασία αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ βήματα για την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος σε πελάτες και προμηθευτές συγκεκριμένων νησιών, καθώς και των υποκαταστημάτων τους (Αποθήκη - Εργασίες - Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ 20/7/2015).
2. Η λήψη κωδικού χρήσης για την ανανέωση λειτουργίας της εφαρμογής γίνεται πλέον αυτόματα, όταν ο σταθμός εργασίας έχει πρόσβαση στο Internet.
3. Προσθήκη δυνατότητας παραγωγής των εκτυπώσεων σε αρχεία Excel τύπου .xlsx, που υποστηρίζουν περισσότερες από 65.000 γραμμές (Σύστημα - Σταθμός εργασίας - Ρυθμίσεις).

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη δυνατότητας σχεδιασμού, εφαρμογής καθώς και καθορισμού default φίλτρου, στην ABC ανάλυση ειδών (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - ABC Ανάλυση).
2. Επιτρέπεται πλέον η μεταβολή του κωδικού και της ημερομηνίας λήξης, σε παρτίδες που έχουν δημιουργηθεί μέσα από την καταχώρηση παραστατικών αγοράς (Αποθήκη - Λοιπά αρχεία - Παρτίδες ειδών).
3. Προσθήκη δυνατότητας μαζικής διαγραφής παρτίδων και με βάση την ημερομηνία εισαγωγής (Αποθήκη - Εργασίες - Μαζική διαγραφή παρτίδων).
4. Προσθήκη στον Browser TecDoc νέας επιλογής, με δεξί κλικ, για εισαγωγή όλων των ειδών που δεν υπάρχουν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ μετά από σχετική επιβεβαίωση (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - Browser TecDoc).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας επιλογής μάσκας κωδικού πελατών / προμηθευτών κατά την μαζική διαγραφή των κινήσεών τους (Πελάτες / Προμηθευτές - Κινήσεις - Μεταβολές -διαγραφές).
2. Προσθήκη δυνατότητας σχεδιασμού, εφαρμογής καθώς και καθορισμού default φίλτρου, στην ABC ανάλυση πελατών (Πελατών - Αρχείο πελατών - ABC Ανάλυση).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Νέα έμμεση εργασία για την εκτύπωση (μη εκτυπωμένου) παραστατικού κατά την προβολή του [Ctrl+F2] (Πωλήσεις / Αγορές - Προβολή / Μαζική προβολή).
2. Νέα έμμεση εργασία Λιανικής για την ακύρωση της τελευταίας καταχωρημένης απόδειξης [Ctrl+F9] (Πωλήσεις - Λιανική). Η εργασία εμφανίζεται και στην Εντατική Λιανική, αν επιλεχθεί στην σχετική παράμετρο με τις διαθέσιμες εργασίες (Πωλήσεις - Touchscreen - Εντατική λιανική).
3. Νέες εκτυπώσεις: "Κίνηση ημέρας" και "Πωλήσεις κατά είδος", για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δυνατότητα ανάλυσης κατά χρήστη (Πωλήσεις - Εκτυπώσεις - Πωλήσεις).
4. Προσθήκη της βάσης υπολογισμού "4 - Αξία * Εισφορά", στον σχεδιασμό των άλλων εξόδων (Πωλήσεις / Αγορές - Πίνακες - Άλλα έξοδα).
5. Νέα παράμετρος για τον καθορισμό συγκεκριμένων τύπων παραστατικών (default είναι όλα), που θα γίνονται υποβολή στο υπουργείο, στις παραμέτρους της διαχείρισης των φυτοφαρμάκων (Πωλήσεις - Πίνακες - Διαχείριση φυτοφαρμάκων - Παράμετροι).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Αλλαγές στο έντυπο περιοδικής ΦΠΑ για τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο 2015 και προσθήκη του νέου εντύπου που θα ισχύει από τον Οκτώβριο του 2015 (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη των πεδίων ειδών και πελατών που σχετίζονται με την διαχείριση των φυτοφαρμάκων, στους σχεδιασμούς ASCII και Excel Import (Επικοινωνία - Ascii files / Excel files).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη δυνατότητας επεξεργασίας της ημερομηνίας και κατάστασης υποβολής στα αρχεία ΜΥΦ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Προβολή αρχείων).
2. Νέες ειδικές παράμετροι αποθήκης, πελατών και προμηθευτών, για την εξαίρεση από την αναζήτηση αυτών που έχουν απαγόρευση κινήσεων, με default τιμή "Ναι" (Οργάνωση - Παράμετροι Ειδικές - Αποθήκη / Πελάτες / Προμηθευτές).
3. Νέες ειδικές παράμετροι πωλήσεων και αγορών, για την απαγόρευση αξιακών παραστατικών με μηδενική αξία, με default τιμή "Όχι" (Οργάνωση - Παράμετροι Ειδικές - Πωλήσεις / Αγορές).
4. Νέα ειδική παράμετρος πωλήσεων, για την απαγόρευση καταχώρισης αρνητικής ποσότητας στις γραμμές των παραστατικών, με default τιμή "Όχι" (Οργάνωση - Παράμετροι Ειδικές - Πωλήσεις).
5. Προσθήκη των πεδίων που σχετίζονται με την διαχείριση των φυτοφαρμάκων, στην εργασία καθορισμού των προτεινόμενων τιμών στα πεδία ειδών και πελατών (Οργάνωση - Παράμετροι - Default τιμές πεδίων).
6. Προσθήκη στις διαθέσιμες στήλες αναζήτησης, ευρετηρίων και browser, το πεδίο υπόλοιπο πόντων (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες αναζήτησης / Στήλες ευρετηρίων).
7. Προσθήκη των πεδίων: Υπόλοιπο ΑΧ1, Υπόλοιπο ΑΧ2 και Υπόλοιπο ΑΧ3, στην εργασία σχεδίασης των στηλών των γραμμών παραστατικών (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες γραμμών παραστατικών).
8. Προσθήκη στοιχείων λογαριασμού MINAGRIC (Κωδ. Καταστήματος & Χρήστης) στα στοιχεία των Υποκαταστημάτων της εταιρίας, που υπερτερούν αυτών στις παραμέτρους της διαχείρισης των φυτοφαρμάκων (Οργάνωση - Παράμετροι - Πίνακες - Υποκαταστήματα εταιρίας).
9. Νέα εργασία service για την επανενημέρωση των αξιών στα παραστατικά (Οργάνωση - Service tools - Re-update tools - Ενημέρωση αξιών παραστατικών).
10. Νέες παράμετροι συστήματος για την εμφάνιση (ή όχι) των επιλογών: "Οθόνη (Classic)", "Εκτυπωτή (Draft)" και "Αρχείο DB III", στις εκτυπώσεις της εφαρμογής (Οργάνωση - Service tools - System parameters).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01B
ΓΕΝΙΚΑ
1. Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ 20/07/2015
Νέα εργασία που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα, για την προσαρμογή της εφαρμογής, σε σχέση με τις αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ που προβλέπονται με τον Ν. 4334/2015 (Αποθήκη - Εργασίες - Αλλαγή συντελ. ΦΠΑ 20/07/2015).
2. Νέα διαχείριση (module) που αφορά την αντιμετώπιση της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων (Ν. 4036/2012).
3. Νέα δυνατότητα σύνδεσης και ανάκτησης στοιχείων από τον κατάλογο ανταλλακτικών TecDoc.
4. Στα διαθέσιμα πεδία όλων των αρχείων τόσο στους Browsers όσο και στον Report Builder, προστέθηκαν πεδία τύπου "Κωδικός + Περιγραφή" για όλους τους βοηθητικούς πίνακες. Επίσης, στα διαθέσιμα πεδία της Αποθήκης προστέθηκαν τα Υπόλοιπα 1 και 2, για τους πρώτους τρεις Αποθηκευτικούς Χώρους.

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη της ερώτησης "Θέλετε να δημιουργηθούν κινήσεις για τα είδη που δεν απογράφηκαν? (Ν/Ο)", ώστε να μηδενιστεί το υπόλοιπό τους κατά την δημιουργία των κινήσεων αποθήκης, στην εργασία "Φυσική Απογραφή με Barcode" (Αποθήκη - Κινήσεις - Φυσική απογραφή - Με barcode).
2. Στην διαχείριση των Σετ/Groups επιτρέπεται πλέον κάποιο είδος να έχει ως συστατικό τον εαυτό του μαζί με άλλα είδη (περιπτώσεις δώρων), όταν το είδος αυτό έχει ενεργοποιημένο το ειδικό χαρακτηριστικό "Αντικατάσταση είδους σετ από συστατικά" (Αποθήκη - Λοιπά αρχεία - Συνθέσεις ειδών).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Κατά την "Ανάκτηση στοιχείων ΑΦΜ" τα πεδία που επιλέγει ο χρήστης, προς ενημέρωση των σταθερών στοιχείων κάποιου πελάτη ή προμηθευτή, πλέον αποθηκεύονται ώστε να προτείνονται στην επόμενη εκτέλεση της εργασίας (Πελάτες / Προμηθευτές - Στοιχεία πελάτη / προμηθευτή).
2. Προσθήκη της εκτύπωσης "Κατάσταση ΜΥΦ" στην έμμεση εργασία "Εκτυπώσεις" [F4], στα στοιχεία πελατών και προμηθευτών (Πελάτες / Προμηθευτές - Στοιχεία πελάτη / προμηθευτή).

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
1. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού των καταστάσεων των αξιογράφων, για τα οποία θα εμφανίζονται οι υπενθυμίσεις του ημερολογίου (βλ. Οργάνωση).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Νέα έμμεση εργασία "Επαναϋπολογισμός ποσοτήτων από συνολικό βάρος" στα παραστατικά αγορών της ειδικής διαχείρισης των Αγροτικών, για την αντιμετώπιση της παραλαβής αγροτικών προϊόντων βάση δείγματος.
2. Νέα εργασία touchscreen για την καταχώριση παραστατικών πωλήσεων (Πωλήσεις - Touchscreen - Παραστατικά).
3. Νέα δυνατότητα για ανάγνωση των barcodes μέσω κάμερας σε όλες τις εργασίες touchscreen, όταν αυτές εκτελούνται από tablets (Πωλήσεις - Touchscreen).
4. Προσθήκη των πεδίων: "Μονάδα Μέτρησης", "Αξία ΦΠΑ" και "Πληρωτέο", στα διαθέσιμα πεδία του σχεδιασμού των στατιστικών Πωλήσεων και Αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Στατιστική - Σχεδίαση).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη δυνατότητας εξαγωγής και σε Excel των αποτελεσμάτων των νέων εντύπων Λογιστικής (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).
2. Προσθήκη της ερώτησης "Να περιληφθούν οι λογαριασμοί με μηδενικό υπόλοιπο? (Ν/Ο)", στην εργασία προβολής υπολοίπων των λογαριασμών (Λογιστική - Λογαριασμοί - Υπόλοιπα).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη της ημερομηνίας της τελευταίας κίνησης κάθε συναλλασσόμενου στις διαθέσιμες στήλες (F4) της εκτύπωσης των καταστάσεων ΜΥΦ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Εκτυπώσεις).
2. Νέα ειδική παράμετρος αξιογράφων για την επιλογή των καταστάσεων των αξιογράφων για τα οποία θα γίνονται οι υπενθυμίσεις του ημερολογίου αξιογράφων (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Αξιόγραφα).
3. Νέα ειδική παράμετρος αγροτικών για τον καθορισμό του προτεινόμενου Μεσίτη στα παραστατικά αγορών της ειδικής διαχείρισης των Αγροτικών (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Αγροτικά).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.01A
ΓΕΝΙΚΑ
1. Νέα διαχείριση (module) MiniSCAN που υποστηρίζει μέσω barcode scanning, διαδικασίες της αποθήκης όπως παραλαβές, εκτέλεση παραγγελιών πελατών, φυσικές απογραφές κλπ.
2. Νέες εργασίες "Browser" αναζήτησης και προβολής των κινήσεων Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Αξιογράφων, Λογιστικής και Παγίων, καθώς και των παραστατικών Πωλήσεων, Αγορών και Παραγωγής, με υψηλού επιπέδου παραμετροποίηση (στήλες, φίλτρα, ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις, αποθήκευση για συγκεκριμένο ή όλους τους χρήστες κλπ).
3. Ενσωμάτωση των νέων δωρεάν υπηρεσιών αναζήτησης σε όλες τις πληροφορίες της Λογιστικής Βιβλιοθήκης της ALTEC SOFTWARE, για όσο χρονικό διάστημα η εφαρμογή σας έχει σε ισχύ ενεργή Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης (Βοήθεια - Λογιστική βιβλιοθήκη - Αναζήτηση στους λογαριασμούς / Αναζήτηση στις ενότητες / Αναζήτηση στη νομοθεσία). Η αναζήτηση είναι διαθέσιμη και ως έμμεση εργασία [Ctrl+F3] κατά την καταχώριση, μεταβολή και προβολή είτε των λογαριασμών είτε των άρθρων λογιστικής.
4. Νέα δυνατότητα λειτουργίας της εργασίας "Ανάκτηση ΑΦΜ" με τα κλειδιά του αντιπροσώπου (πχ. του λογιστή), τα οποία καθορίζονται σε νέα σχετικά πεδία μια φορά και ισχύουν για όλες τις εταιρίες (Οργάνωση - Παράμετροι - Γενικές).
5. Προσθήκη δυνατότητας γρήγορης αναζήτησης και με ΑΦΜ στην λίστα επιλογής των εταιριών, για τις εγκαταστάσεις της εφαρμογής που αφορούν λογιστικά γραφεία (βλ. Οργάνωση).

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Ο έλεγχος μοναδικότητας του συνδυασμού "Προμηθευτής" + "Κωδικοποίηση προμηθευτή", όταν η ειδική παράμετρος "Αναζήτηση προμηθευτών από αρχείο" είναι "Ναι", ΔΕΝ είναι πλέον απαγορευτικός και προκαλεί μόνο το σχετικό μήνυμα προειδοποίησης (Αποθήκη - Στοιχεία είδους).
2. Προσθήκη της ερώτησης "Να ληφθεί υπόψη η έκπτωση γραμμής; (Ν/Ο)", στην εργασία ενημέρωσης των ειδικών τιμοκαταλόγων από τα παραστατικά (Αποθήκη - Εργασίες - Μαζική αλλαγή τιμών - Ειδικών τιμοκαταλόγων).
3. Η εργασία "Επανακοστολόγηση κινήσεων αποθήκης" ενημερώνει πλέον τις τιμές και αξίες των κινήσεων των ειδών σετ με βάση τις τιμές κόστους και τις αξίες των κινήσεων των συστατικών τους (Αποθήκη - Εργασίες - Κοστολόγηση κινήσεων αποθήκης).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Αύξηση του μήκους των πεδίων e-mail σε 59 χαρ. στις ενότητες των πελατών και των προμηθευτών.
2. Προσθήκη των ερωτήσεων "Να περιληφθούν οι πελάτες με μηδενικό υπόλοιπο; (Ν/Ο)" και "Να περιληφθούν όσοι πελάτες δεν κινήθηκαν; (Ν/Ο)" στον διάλογο της εκτύπωσης "Ισοζύγιο εγγυοδοσίας" που αφορά την ειδική διαχείριση της εγγυοδοσίας (Πελάτες - Εκτυπώσεις - Εγγυοδοσίας - Ισοζύγιο).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας ελέγχου των καθαρών τιμών (Αξία / Ποσότητα) των γραμμών που είναι μικρότερες της τελευταίας ή μέσης τιμής αγοράς του είδους, σε συγκεκριμένους τύπους παραστατικών (βλ. Οργάνωση).
2. Προσθήκη ερώτησης για τον επαναϋπολογισμό των τιμών κατά την αλλαγή σειράς στην καταχώρηση παραστατικών. Η ερώτηση γίνεται όταν οι τιμές λιανικής περιλαμβάνουν το ΦΠΑ και η νέα σειρά σε σχέση με την προηγούμενη χρησιμοποιεί διαφορετική τιμή (Πωλήσεις - Νέο παραστατικό / Λιανική / Εντατική λιανική).
3. Αναδιοργάνωση του μενού των πωλήσεων και συγκέντρωση όλων των εργασιών touchscreen (Εντατική λιανική, Παραγγελιοληψία, Παράμετροι κλπ) κάτω από την επιλογή "Touchscreen" (Πωλήσεις - Touchscreen).
4. Το πεδίο ποσό για τα ρέστα έρχεται πλέον προσυμπληρωμένο με το πληρωτέο (Πωλήσεις - Νέο παραστατικό / Λιανική / Εντατική λιανική).
5. Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης με [Ctrl+F1] του πίνακα touchscreen "Είδη ανά κατηγορία" (Πωλήσεις - Touchscreen).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Ανανέωση του πίνακα με τις κατηγορίες των αμοιβών (πρώην Ε20/Ε21), με την προσθήκη των νέων κωδικών αμοιβών ως "E31" (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμών).
2. Προσθήκη του νέου εντύπου περιοδικής ΦΠΑ που ισχύει από 1/4/2015, καθώς και υποστήριξη των πρόσθετων τύπων: Τροποποιητική, Με επιφύλαξη και Έκτακτη (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).
3. Προσθήκη των νέων εντύπων κατά Ε.Λ.Π.: "Ισολογισμός", "Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων", "Αποτελέσματα χρήσης κατά λειτουργία", "Αποτελέσματα χρήσης κατ' είδος" και "Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρών οντοτήτων" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).
4. Προσθήκη των νέων εντύπων και στο μενού των πολυεταιρικών εκτυπώσεων (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Πολυεταιρικές - Έντυπα λογιστικής (New)).

ΠΩΛΗΤΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας επιλογής επαφής από τις επαφές του πελάτη, κατά την καταχώριση των στοιχείων ενός ραντεβού πωλητή (Πωλητές - Ραντεβού - Ημερολόγιο).

REPORTS
1. Αναδιοργάνωση του μενού των "Reports" με ενσωμάτωση και της ενότητας των "Γραφικών".
2. Προσθήκη δυνατότητας zoom με διπλό κλικ (ή επιλογής με δεξί κλικ) σε στοιχεία της σχετικής εγγραφής, κατά την εκτέλεση των εκτυπώσεων του Report Builder (Reports - Reports Builder).
3. Νέα γενική ιδιότητα "Γραμμές κελιών" κατά τον σχεδιασμό εκτυπώσεων από τον Report Builder. Η ιδιότητα μπορεί να πάρει τις τιμές: None = Καμία, Both = Οριζόντιες & Κάθετες, Vertical = Μόνο Κάθετες (default), Horizontal = Μόνο Οριζόντιες (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής των 64 γραμμών των σχολίων τόσο του παραστατικού [&68] όσο και των γραμμών των ειδών [&69], κατά το ASCII / Excel import παραστατικών. Τα πεδία μπορούν να δηλωθούν πολλές διαδοχικές φορές και κάθε αναφορά αφορά την επόμενη γραμμή, πχ. &68 &68 &68 … &68 = Γραμμή σχολίου 1 2 3 … 64 (ASCII / Excel files - Σχεδίαση fonts).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη του πεδίου "Χώρα" ως φίλτρου στον διάλογο της εργασίας "Έλεγχος Α.Φ.Μ." (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Λογιστικοί έλεγχοι).
2. Νέος τύπος αρχείου (GDATA) για την ενημέρωση μεταξύ των εμπορικών και των λογιστικών εφαρμογών της ALTEC SOFTWARE (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Ενημέρωση λογιστικής - Εξαγωγή αρχείου).
3. Προσθήκη στην εργασία παραγωγής και προβολής των αρχείων ΜΥΦ όλων των απαραίτητων πληροφοριών που σχετίζονται με συναλλασσόμενους του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του άρθρου 39β (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ).
4. Προσθήκη δυνατότητας αναζήτησης συναλλασσόμενου και βάση του ΑΦΜ κατά προβολή των αρχείων ΜΥΦ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Προβολή αρχείων).
5. Μεταφορά και της ημερομηνίας λήξης / εξόφλησης, κατά την μεταφορά των υπολοίπων των πελατών με ανάλυση (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Κλείσιμο χρήσης - Μεταφορά υπολοίπων).
6. Αύξηση κατά 10 χαρ. του μήκους της ονομασίας στα στοιχεία της εταιρίας (Οργάνωση - Εταιρίες - Μεταβολή εταιρίας).
7. Νέα εργασία για την προσθήκη του ΑΦΜ κατά την επιλογή εταιρίας (Οργάνωση - Εταιρίες - Ενημέρωση ΑΦΜ εταιριών).
8. Προσθήκη του πεδίου "Ονοματεπώνυμο" (39 χαρ.) στα στοιχεία των χρηστών. Το πεδίο είναι διαθέσιμο και στον σχεδιασμό των φορμών εκτύπωσης παραστατικών και κινήσεων (Οργάνωση - Σύστημα - Ασφάλεια / Χρήστες - Χρήστες).
9. Νέο σετ ειδικών παραμέτρων πώλησης για τον έλεγχο της τιμής των γραμμών ειδών των παραστατικών. Αναλυτικά, οι παράμετροι είναι: "Έλεγχος τιμής" με τιμές: Όχι, Προειδοποίηση, Απαγόρευση, "Τιμή μεγαλύτερη από" με τιμές: Μηδέν, Τελ. τιμή αγοράς, Μέση τιμή αγοράς, και "Επιλογή παραστατικών" για την επιλογή των παραστατικών όπου θα εφαρμόζεται ο έλεγχος (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Πωλήσεων).
10. Προσθήκη και ξεχωριστών πεδίων για το Χρεωστικό και Πιστωτικό Υπόλοιπο των λογαριασμών, στον σχεδιασμό των στηλών των ευρετηρίων Λογιστικής (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες ευρετηρίων).
11. Προσθήκη των πεδίων: Κωδικός προμηθευτή παρτίδας [&799], Κωδικός τμήματος ταμειακής [&1067], Περιγραφή τμήματος ταμειακής [&1068], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.00V
ΓΕΝΙΚΑ
1. Νέες εργασίες "Browser" αναζήτησης και προβολής στοιχείων των Ειδών, Πελατών, Προμηθευτών, Λογαριασμών και Παγίων, με υψηλού επιπέδου παραμετροποίηση (στήλες, φίλτρα, ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις, αποθήκευση για συγκεκριμένο ή όλους τους χρήστες κλπ).
2. Σχεδιασμός εκ νέου των standard εργασιών Ευρετηρίων και Υπολοίπων σε όλα τα κυκλώματα, με προσθήκη δυνατότητας καθορισμού των στηλών από τον χρήστη (βλ. Οργάνωση).
3. Νέα διαχείριση γραφικών εντύπων Λογιστικής με πρώτο έντυπο την "Περιοδική ΦΠΑ" και σταδιακά στις επόμενες εκδόσεις όλων των εντύπων κατά Ε.Λ.Π. (Ισολογισμός, Αποτελέσματα, Μεταβολές Καθαρής Θέσης, Χρηματοροές κλπ).
4. Νέα διαχείριση δωρεάν σχεδιασμού εταιρικού site (Εργαλεία - Εταιρικό site [Shift+F9]).
5. Στις περιπτώσεις λειτουργίας σε δίκτυο υπολογιστών (multi-user), η χρήση του KEFAGENT είναι πλέον υποχρεωτική και σε αντίθετη περίπτωση παράγεται σχετικό μήνυμα.

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Αυξήθηκε σε 25 χαρ. το μήκος των πεδίων λογαριασμών ΓΛ αγορών και πωλήσεων, στα σταθερά στοιχεία των ειδών (Αποθήκη - Στοιχεία είδους).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Σχεδιασμός εκ νέου της διαχείρισης και της εκτύπωσης των "Συναλλαγματικών διαφορών" πελατών και προμηθευτών.
2. Νέα εργασία προβολής των αντιστοιχίσεων (open-item) μεταξύ των κινήσεων (Πελάτες / Προμηθευτές - Κινήσεις - Αντιστοιχήσεις).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Διαγραφή της γραμμής του είδους στα παραστατικά, όταν η ποσότητα γίνει 0 εξαιτίας του packing γραμμών (Πωλήσεις - Νέο παραστατικό).
2. Ενσωμάτωση των παραμέτρων της εντατικής λιανικής που αφορούν την ακύρωση αποδείξεων και στην κανονική λιανική (Πωλήσεις - Λιανική).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Αναδιοργάνωση των σελίδων των λογαριασμών με την προσθήκη πεδίων σε σχέση με τα νέα έντυπα που προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π. (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμού).
2. Νέα εργασία για την γρήγορη ενημέρωση των λογαριασμών ανά κατηγορία εντύπου (Λογιστική - Εργασίες - Λογαριασμοί εντύπων).
3. Νέο γραφικό έντυπο "Περιοδικής ΦΠΑ", που υποστηρίζει τις νέες δηλώσεις του 2015 (αλλά και του 2014), με δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκτησης των αποτελεσμάτων (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής (New)).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Νέα δυνατότητα παραγωγής του αρχείου ΜΥΦ σε επίπεδο έτους (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Ηλεκτρονική υποβολή - Παράμετροι).
2. Αύξηση των διαθέσιμων τύπων ζυγιστικών barcode από 4 σε 10 (Οργάνωση - Σύστημα - Ζυγιστικά Barcodes).
3. Προσθήκη των νέων flags 35 "Εξαίρεση από έντυπο ΦΠΑ" και 36 "Εξαίρεση από έντυπα ΕΛΠ" στον σχεδιασμό των κινήσεων Λογιστικής, που αφορούν τις τακτοποιητικές κινήσεις των λογαριασμών ΦΠΑ στο τέλος κάθε περιόδου και τις κινήσεις οριστικού κλεισίματος της περιόδου Ισολογισμού αντίστοιχα. Ενημερώνουν ειδικούς αθροιστές που τα ποσά τους αφαιρούνται από τα σχετικά έντυπα (Οργάνωση - Παράμετροι - Σχεδιασμός κινήσεων - Κινήσεις λογιστικής).
4. Νέα εργασία για τον καθορισμό των στηλών στις εργασίες ευρετηρίων και υπολοίπων, σε όλα τα κυκλώματα της εφαρμογής (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες ευρετηρίων).
5. Αύξηση σε 999 των θέσεων των πινάκων των extra πεδίων χρήστη (Οργάνωση - Παράμετροι - Πίνακες - Extra πεδία).
6. Αύξηση σε 500 των θέσεων των πινάκων "Αιτιολογιών" σε όλα τα κυκλώματα της εφαρμογής.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.00U
ΓΕΝΙΚΑ
1. Αντιμετώπιση του νέου ειδικού καθεστώτος καταβολής του ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξης (ΦΠΑ Άρθρο 39β).
2. Προσθήκη λίστας επιλογής εκτυπωτή windows, κατά την εκτύπωση τόσο των έτοιμων εκτυπώσεων όσο και αυτών του Report Builder.
3. Νέα εργασία "Default τιμές πεδίων" (συμπληρωματική της εργασίας "Υποχρεωτικά πεδία"), για τον καθορισμό των προτεινόμενων τιμών των πεδίων κατά την εισαγωγή νέων εγγραφών σε κάποιο αρχείο (βλ. Οργάνωση).

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη του πεδίου "Προμηθευτής" στα κλειδιά αναζήτησης του αρχείου ειδών αποθήκης (Αποθήκη - Αρχείο ειδών).
2. Προσθήκη ελέγχου μοναδικότητας του συνδυασμού "Προμηθευτής" + "Κωδικ/ση προμηθευτή", όταν η ειδική παράμετρος "Αναζήτηση προμηθευτών από αρχείο" είναι "Ναι" (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - Νέο είδος / Μεταβολές-διαγραφές).
3. Προσθήκη του πεδίου "Markup web" στα στοιχεία e-Shop των ειδών, καθώς και συγχρονισμός των πεδίων "Κωδικός" και "Ονομασία" του e-Shop, με τον "Κωδικό" και την "Περιγραφή" του είδους (Αποθήκη - Στοιχεία είδους).
4. Προσθήκη "σύνδεσης" των κινήσεων των συστατικών με την κίνηση του σετ, στις κινήσεις αποθήκης που δημιουργούνται από τις εργασίες "Σύνθεση κατά είδος" και "Σύνθεση μαζική". Εξαιτίας αυτού του "δεσμού" εμφανίζονται, πλέον, προειδοποιήσεις κατά την μεταβολή ή διαγραφή των κινήσεων των συστατικών και ερωτήσεις για ανανέωση ή διαγραφή τους κατά την μεταβολή ή διαγραφή των κινήσεων των σετ (Αποθήκη - Κινήσεις).
5. Προσθήκη της "Τιμής web", από τα στοιχεία e-Shop των ειδών, στις τιμές που επηρεάζει η εργασία μαζικής αλλαγής τιμών πώλησης. Ακόμη, προστέθηκαν ερωτήσεις για το αν οι "Τιμές 1-6" και η "Τιμή web" περιλαμβάνουν ΦΠΑ (Ν/Ο), όταν η αλλαγή των τιμών γίνεται βάση "Ποσοστού Markup" (Αποθήκη - Εργασίες - Μαζική αλλαγή τιμών - Τιμών πώλησης).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη του πεδίου "ΦΠΑ Άρθρο 39β" (Ν/Ο) στα σταθερά στοιχεία των προμηθευτών. Το πεδίο αφορά τους προμηθευτές της εταιρίας, που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξής του (Προμηθευτές - Στοιχεία προμηθευτή).
2. Αύξηση του μήκους των πεδίων: "Επάγγελμα" σε 39 χαρ., "Μεταφορέας" σε 29 χαρ. και "Αρ. Αυτοκινήτου" σε 19 χαρ., στα σταθερά στοιχεία των πελατών και προμηθευτών (Πελάτες / Προμηθευτές - Στοιχεία πελάτη / προμηθευτή).
3. Προσθήκη του πεδίου "Κωδικός πληρωμής ΔΕΗ" στα υποκαταστήματα των πελατών, για την κάλυψη αναγκών της ειδικής διαχείρισης του πετρελαίου θέρμανσης (Πελάτες - Λοιπά αρχεία - Υποκ/τα πελατών).
4. Κατάργηση του ορίου των 300 αντιστοιχίσεων open-item ανά κίνηση (Πελάτες / Προμηθευτές - Κινήσεις - Αντιστοιχίσεις).
5. Νέα εργασία "Διαγραφή Open-Item" στις εργασίες πελατών και προμηθευτών, με δυνατότητα επιλογής των αντιστοιχίσεων που θα διαγραφούν ανάλογα με την προέλευσή τους (Πελάτες / Προμηθευτές - Εργασίες).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη του πεδίου "Υποκαταστήματος" στον καθορισμό στοιχείων "Παραλήπτη", που γίνεται με το πλήκτρο [Tab] στην "Διεύθυνση παράδοσης" των παραστατικών (Πωλήσεις - Παραστατικά).
2. Αύξηση του μήκους του πεδίου "Αρ. Αυτοκινήτου" σε 19 χαρ., στα στοιχεία των παραστατικών πωλήσεων και αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Παραστατικά).
3. Προσθήκη δυνατότητας επιλογής με το πλήκτρο [Tab], από τον πίνακα σχολίων των παραστατικών, κατά την καταχώριση σχολίων - παρατηρήσεων [Ctrl+F5] (Πωλήσεις / Αγορές - Παραστατικά).
4. Σχεδίαση εκ νέου της οθόνης δημιουργίας νέας παρτίδας, στις γραμμές των παραστατικών αγορών, με χρήση του πλήκτρου [Insert] (Αγορές - Παραστατικά).
5. Προσθήκη "σύνδεσης" των κινήσεων αποθήκης, που προκύπτουν όταν είναι ενεργοποιημένο το ειδικό χαρακτηριστικό των ειδών "Αυτόματη ενημέρωση συστατικών", με τα παραστατικά που τις δημιούργησαν. Εξαιτίας αυτού του "δεσμού" οι κινήσεις αυτές επιτρέπεται, πλέον, να μεταβληθούν ή διαγραφούν μόνο μέσα από τα σχετικά παραστατικά. Επιπλέον, προστέθηκε και η εφαρμογή της παραμέτρου "Αυτόματη επιλογή παρτίδων" για τις κινήσεις των συστατικών που έχουν παρτίδες (Πωλήσεις - Παραστατικά).
6. Η εφαρμογή της παραμέτρου "Αυτόματη επιλογή παρτίδων" επεκτάθηκε και στην μαζική εκτέλεση των παραγγελιών (Πωλήσεις - Εκτέλεση παραγγελιών).
7. Σχεδιάστηκε εκ νέου ο διάλογος για την εργασία της έκδοσης των πιστωτικών έκπτωσης λόγω τζίρου (Πωλήσεις / Αγορές - Πωλήσεις / Αγορές - Πιστωτικά λόγω τζίρου).
8. Προσθήκη του "Σκοπού διακίνησης" ως φίλτρου, στον διάλογο των εκτυπώσεων στατιστικής πωλήσεων και αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Στατιστικές).
9. Προσθήκη των στηλών: ΑΦΜ, Διεύθυνση, Πόλη, Τηλέφωνο, καθώς και για τον Παραλήπτη: Κωδικός, Επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Πόλη, Τηλέφωνο, στις διαθέσιμες στήλες (με [F4]) της κατάστασης πωλήσεων (Πωλήσεις - Εκτυπώσεις - Πωλήσεων - Κατάσταση πωλήσεων).
10. Προσθήκη των λογαριασμών ΓΛ ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (ΦΠΑ Άρθρο 39β) στον πίνακα των άλλων εξόδων, καθώς και εκ νέου σχεδιασμός της οθόνης καθορισμού των στοιχείων τους (Πωλήσεις / Αγορές - Πίνακες - Άλλα έξοδα).
11. Προσθήκη παραμέτρων touchscreen εντατικής λιανικής σε σχέση με την ακύρωση καταχώρισης αποδείξεων. Αναλυτικά, οι παράμετροι είναι οι εξής: Έλεγχος ακυρώσεων (Ν/Ο), Έλεγχος διαγραφών γραμμών (Ν/Ο), Password και Ενημέρωση activity trace (N/O). Στις ενέργειες που θα επιλεχθούν (ακύρωση απόδειξης ή/και διαγραφή γραμμής), αν καθορισθεί password τότε αυτό ζητείται για να πραγματοποιηθεί η σχετική ενέργεια, ενώ αν το password είναι κενό, τότε εμφανίζεται ερώτηση επιβεβαίωσης. Αν καθορισθεί ενημέρωση του activity trace τότε οι επιλεγμένες ενέργειες καταγράφονται (Πωλήσεις - Πίνακες - Διαχείριση touchscreen - Παράμετροι [Ειδικές]).
12. Προσθήκη παραμέτρου touchscreen, όπου αν επιλεχθεί η "Εμφάνιση τίτλου" τότε εμφανίζεται επιλογή για τον καθορισμό του πεδίου τίτλου, από τα: Περιγραφή, Σχόλια και Κείμενο 1-4 (Πωλήσεις - Πίνακες - Διαχείριση touchscreen - Παράμετροι [Κατηγορίες / Είδη]).
13. Προσθήκη των πεδίων: "Τρόπου αποστολής" και "Σχολίου γραμμής", στην touchscreen καταχώρηση των παραγγελιών πωλήσεων (Πωλήσεις - Παραγγελίες - Touchscreen).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη του πεδίου "Σχετικός λογαριασμός" στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών, για την σύνδεση των ενδιάμεσων λογαριασμών της "ΦΠΑ Άρθρο 39β" με τους κανονικούς (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμών).
2. Προσθήκη των ερωτήσεων: "Να συμπληρωθούν τα στοιχεία ΦΠΑ" (Ν/Ο) και "Να γίνει σύνδεση των λογαριασμών" (Ν/Ο), στον διάλογο της εργασίας "Μαζική δημιουργία λογαριασμών" για την κάλυψη των απαιτήσεων σε νέους λογαριασμούς της "ΦΠΑ Άρθρο 39β" (Λογιστική - Εργασίες - Μαζική δημιουργία λογαριασμών).

REPORTS
1. Προσθήκη των γενικών παραμέτρων: "Εκτύπωση φίλτρων (Ν/Ο)" στην ενότητα "Στοιχεία εκτύπωσης" και "Τίτλοι στηλών (Ν/Ο)" στην ενότητα "ASCII Export", στις "Ιδιότητες" του σχεδιασμού εκτύπωσης από τον Report Builder (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).
2. Προσθήκη της συνάρτησης REALΤΟSTR(Num, Decs) που μετατρέπει έναν πραγματικό αριθμό σε κείμενο μαζί με τα δεκαδικά του, κατά τον σχεδιασμό εκτυπώσεων από τον Report Builder (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).
3. Προσθήκη των συνδέσεων του αρχείου "Κωδικοποίησης ειδών ανά προμηθευτή" και του αρχείου "Αθροιστών ανά Α.Χ." με το αρχείο "Αποθήκης", καθώς και του πίνακα "Χαρτοφυλάκια αξιογράφων" με τα αρχεία "Αξιογράφων" και "Κινήσεων αξιογράφων", κατά τον σχεδιασμό εκτυπώσεων από τον Report Builder (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).
4. Προσθήκη δυνατότητας εκτέλεσης κάποιας εκτύπωσης του Report Builder και από command line με την σύνταξη: /RBUILDER:ID:Τύπος αρχείου (ASC, TXT, PDF, XLS) πχ. KEF32.EXE C:99 U:1 D:0 /RBUILDER:11:XLS.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη του πεδίου "Προτεινόμενη ποσότητα πώλησης" στην σχεδίαση των ascii & excel import στο αρχείο ειδών αποθήκης (Επικοινωνία - Ascii files / Excel files - Σχεδίαση fonts).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη της γενικής παραμέτρου "Επιλογή windows εκτυπωτή στις εκτυπώσεις", με default τιμή "Ναι" (Οργάνωση - Παράμετροι - Γενικές).
2. Προσθήκη του πεδίου "ΦΠΑ Άρθρο 39β" (Ν/Ο) στα στοιχεία της εταιρίας. Το πεδίο αφορά τις εταιρίες που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξής του (Οργάνωση - Εταιρίες - Νέα εταιρία / Μεταβολή εταιρίας).
3. Νέα παράμετρος, συμπληρωματική της παραμέτρου "Έλεγχος ημερομηνίας λήξης παρτίδων", που αφορά το πλήθος των ημερών πριν την ημερομηνία λήξης, που θέλουμε να εφαρμόζεται ο σχετικός έλεγχος (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Αποθήκης).
4. Νέα ειδική παράμετρος πωλήσεων και αγορών η οποία θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της παραμέτρου "Εφαρμογή ορίου αξίας σε παραστατικά", με τιμές: 0 - Όχι, 1 - Προειδοποίηση, 2 - Απαγόρευση (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Πωλήσεις / Αγορές).
5. Νέες ειδικές παράμετροι αγορών: "Όμοιες παρτίδες σε διαφορετικές γραμμές" αντίστοιχη με αυτή των πωλήσεων και "Έλεγχος προμηθευτή παρτίδων" για να εμφανίζονται προς επιλογή μόνο οι παρτίδες του προμηθευτή του παραστατικού (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Αγορές).
6. Νέα εργασία ειδικών παραμέτρων σχετικές με την "ΦΠΑ Άρθρο 39β", που αφορούν τον καθορισμό των κωδικών κίνησης πελατών πωλήσεων και εισπράξεων, των κωδικών κίνησης προμηθευτών αγορών και πληρωμών, καθώς και των κωδικών κίνησης ΓΛ για την δημιουργία των σχετικών άρθρων κατά την ενημέρωση της λογιστικής (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - ΦΠΑ Άρθρο 39β).
7. Αυξήθηκαν σε 250 οι θέσεις των πινάκων για τον σχεδιασμό των κινήσεων λογιστικής, κινήσεων παγίων και κινήσεων αξιογράφων και σε 99 οι θέσεις των ειδών αξιογράφων (Οργάνωση - Παράμετροι - Σχεδιασμός κινήσεων).
8. Προσθήκη του flag 44 "Χρησιμοποιεί τιμή web (e-Shop)" στον σχεδιασμό των κινήσεων αποθήκης (Οργάνωση - Παράμετροι - Σχεδιασμός κινήσεων - Κινήσεις αποθήκης).
9. Προσθήκη των πεδίων: "Κωδικός προμηθευτή" και "Επωνυμία προμηθευτή" στα διαθέσιμα πεδία του καθορισμού στηλών του browser αναζήτησης παρτίδων (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες browser αναζήτησης).
10. Νέα εργασία "Default τιμές πεδίων" για τον καθορισμό των προτεινόμενων τιμών σε πεδία κατά την εισαγωγή νέων εγγραφών σε κάποιο αρχείο (Οργάνωση - Παράμετροι - Default τιμές πεδίων).
11. Προσθήκη παραμέτρου στο τμήμα της "Επικεφαλίδας" για εκτύπωση "Μόνο στην πρώτη σελίδα", αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει στο τμήμα "Συνόλων" για εκτύπωση "Μόνο στην τελευταία σελίδα", στον σχεδιασμό των γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).
12. Προσθήκη των δύο νέων στηλών: "Αγορ.ΦΠΑ 39β" και "Πωλ.ΦΠΑ 39β", στον πίνακα των κατηγοριών ΦΠΑ, καθώς και ενός νέου σετ λογαριασμών ΦΠΑ αγορών και πωλήσεων υπό τον τύπο "Συναλλαγές εσωτερικού ΦΠΑ Άρθρο 39β" με [F2] (Οργάνωση - Παράμετροι - Πίνακες).
13. Νέα εργασία "Λογαριασμοί ΦΠΑ" για τον καθορισμό των λογαριασμών ΦΠΑ κατά συντελεστή και τύπο συναλλαγής, αντίστοιχη της έμμεσης εργασίας "Λογαριασμοί ΦΠΑ" [F2] στις κατηγορίες ΦΠΑ, που ο καθορισμός γίνεται κατά τύπο συναλλαγής (Οργάνωση - Παράμετροι - Πίνακες - Λογαριασμοί ΦΠΑ).
14. Προσθήκη του συνθετικού της "Σειράς" (@11), στα διαθέσιμα συνθετικά κατά τον σχεδιασμό της γέφυρας των κατηγοριών ΦΠΑ με την λογιστική (Οργάνωση - Παράμετροι - Πίνακες - Λογαριασμοί ΦΠΑ).
15.Αυξήθηκαν σε 99 οι θέσεις του πίνακα των Ταμειακών ΜΥΦ (Οργάνωση - Παράμετροι - Πίνακες - Ταμειακές (ΜΥΦ)).
16.Αφαίρεση της ερώτησης για μηδενισμό καλύψεων / αντιστοιχίσεων από τα re-update πελατών και προμηθευτών, μετά την προσθήκη των σχετικών νέων εργασιών (βλ. Πελάτες / Προμηθευτές).
17. Ενεργοποίηση στις δοκιμαστικές εγκαταστάσεις της δυνατότητας εκτύπωσης παραστατικών βάση σχεδιασμένης φόρμας, με την αυτόματη προσθήκη από την εφαρμογή ένδειξης περί δοκιμαστικής εκτύπωσης.
18. Προστέθηκαν τα παρακάτω μοντέλα Ταμειακών Μηχανών (Φορολογικοί Εκτυπωτές / Monitors) :
-Elegant Super (ICS)
-Ergospeed III
-Norma Τεχνογνωσία
19. Προστέθηκαν τα παρακάτω μοντέλα Ζυγιστικών Μηχανών :
-DIGI DS-788.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.00T
ΓΕΝΙΚΑ
1. Προσθήκη δυνατότητας εκκίνησης του "KEFAGENT" στον server, με την εγκατάσταση του ειδικού service "AGENTSERVICE", μέσα από τον φάκελο όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η εφαρμογή. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.
2. Προσθήκη κουμπιού στην γραμμή του τίτλου των παραθύρων μεταβολής / προβολής των στοιχείων ειδών, πελατών, προμηθευτών και λογαριασμών, για την άμεση προβολή των στοιχείων της επιλεγμένης εγγραφής από άλλες χρήσεις [Ctrl+F8].
3. Ο έλεγχος των καθορισμένων από τον χρήστη υποχρεωτικών πεδίων σε είδη, πελάτες, προμηθευτές και λογαριασμούς - εκτός της καταχώρησης των στοιχείων της εγγραφής - γίνεται πλέον και σε επίπεδο πεδίου.
4. Προσθήκη έμμεσης εργασίας για την προβολή των στοιχείων ΜΥΦ σε παραστατικά πωλήσεων / αγορών, κινήσεις πελατών / προμηθευτών και άρθρα λογιστικής [Ctrl+F8].
5. Προσθήκη του πεδίου "Περιγραφή κύριας δραστηριότητας" στην οθόνη της "Ανάκτησης στοιχείων ΑΦΜ".

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη του πεδίου "Σαιζόν" ως φίλτρου στον διάλογο της εκτύπωσης "Ποσότητες κατά Χ/Μ" (Αποθήκη - Εκτυπώσεις - Στατιστικές).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη των πεδίων "Ημερομηνία" και "Ημέρες ενηλικίωσης", κατά την εμφάνιση των στοιχείων απογραφής [Tab] στις κινήσεις απογραφής των πελατών / προμηθευτών, όταν αυτές δημιουργούνται κατά την μεταφορά υπολοίπων με ανάλυση κινήσεων (Πελάτες / Προμηθευτές - Κινήσεις).
2. Προσθήκη ερώτησης για την επιλογή κινήσεων συγκεκριμένου πελάτη / προμηθευτή, στην εργασία "Μαζική εκτύπωση" κινήσεων (Πελάτες / Προμηθευτές - Κινήσεις - Μαζική εκτύπωση).
3. Προσθήκη του πεδίου "ΑΦΜ πελάτη" στις διαθέσιμες στήλες [F4], της εκτύπωσης των υπολοίπων πελατών (Πελάτες - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Υπόλοιπα).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Προσθήκη του πεδίου "Αξιακή έκπτωση" στα στοιχεία των γραμμών των παραστατικών [Tab] (Πωλήσεις / Αγορές - Παραστατικά). Το πεδίο είναι διαθέσιμο και στον καθορισμό των στηλών των παραστατικών πωλήσεων / αγορών (βλ. Οργάνωση).
2. Προσθήκη παραμέτρου για τον έλεγχο του πεδίου "Τιμή" κατά το packing των ομοίων κωδικών στα παραστατικά (βλ. Οργάνωση).
3. Προσθήκη της ερώτησης "Εκτύπωση κατά είδος ή παραστατικό [1/2]", στην έμμεση εργασία εκτύπωσης ετικετών παραστατικών [Ctrl+F9]. Αν επιλεχθεί "κατά είδος", τότε το πλήθος των ετικετών που θα εκτυπωθούν, κατά γραμμή του παραστατικού, καθορίζεται από νέα ειδική παράμετρο (βλ. Οργάνωση). Αν επιλεχθεί "κατά παραστατικό", τότε εμφανίζεται και ερώτηση για το πλήθος των ετικετών που θα εκτυπωθούν (Πωλήσεις / Αγορές - Παραστατικά).
4. Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος όταν κατά την αυτόματη επιλογή παρτίδων, η διαθέσιμη ποσότητά τους είναι μικρότερη από την δοθείσα ποσότητα (Πωλήσεις / Αγορές - Παραστατικά).
5. Προσθήκη ενός νέου αρχείου (TRANSFOR), το οποίο ενημερώνεται με τους μετασχηματισμούς των παραστατικών και στο οποίο βασίζεται - ανάλογα με το είδος του μετασχηματισμού - η ερώτηση για την διαγραφή και του "Σε" όταν διαγράφεται ένα "Από" παραστατικό, καθώς και η ενημέρωση της κατάστασης του "Από" όταν διαγράφεται ένα "Σε" παραστατικό (Πωλήσεις / Αγορές - Μετασχηματισμός παραστατικών).
6. Προσθήκη ερώτησης για την διαγραφή και των κινήσεων είσπραξης / προκαταβολών, κατά την μαζική διαγραφή των παραγγελιών (Πωλήσεις / Αγορές - Παραγγελίες - Μαζική μεταβολή).
7. Προσθήκη πεδίων "Τεμάχια και Βάρος" 2ης Συσκευασίας στις γραμμές των παραστατικών, όταν ενεργοποιηθεί η ειδική διαχείριση των Αγροτικών. Τα νέα πεδία εμφανίζονται μετά τον καθορισμό της σχετικής παραμέτρου και συμμετέχουν στον υπολογισμό του Καθαρού Βάρους, μαζί με τα ήδη υπάρχοντα: Συσκευασίας 1, Ξ. Υλών και Υγρασίας (βλ. Οργάνωση).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη νέας έμμεσης εργασίας "Πρότυπα άρθρα" [F5] στην καταχώριση άρθρων λογιστικής, η οποία εμφανίζεται εφόσον ο χρήστης βρίσκεται στα γενικά στοιχεία του άρθρου και δεν υπάρχουν γραμμές σε αυτό (Λογιστική - Κινήσεις - Καταχωρίσεις). Η εργασία είναι διαθέσιμη και κατά την ταυτόχρονη καταχώριση άρθρου με την καταχώριση κίνησης προμηθευτή, όταν στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή δεν είναι καθορισμένος κάποιος λογαριασμός ΓΛ.
2. Προσθήκη της ερώτησης "Ταξινόμηση κατά κατηγορία ΦΠΑ ή κωδικό λογαριασμού [1/2]", στην εκτύπωση "Υπόλοιπα λογαριασμών ανά κατηγορία ΦΠΑ" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Στατιστικές).
3. Προσθήκη της ερώτησης "Ταξινόμηση κατά κατηγορία Ε20/Ε21 ή κωδικό λογαριασμού [1/2]", στην εκτύπωση "Υπόλοιπα λογαριασμών ανά κατηγορία Ε20/Ε21" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Στατιστικές).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη διαλόγου αναζήτησης του αρχείου κατά το import από ASCII ή Excel αρχεία (Επικοινωνία - ASCII files / Excel files - Import αρχείου).
2. Προσθήκη ερώτησης για την ενημέρωση του backorder της σχετικής παραγγελίας, κατά το import παραστατικών από ASCII ή Excel αρχεία (Επικοινωνία - ASCII files / Excel files - Import αρχείου).
3. Προσθήκη των δύο νέων "Mode": "3 - Backorder σχετικής παραγγελίας" και "4 - Διαγραφή σχετικής παραγγελίας", στον σχεδιασμό των σεναρίων DB-Link που αφορούν το import παραστατικών (Επικοινωνία - DB-Link - Σενάρια μεταφοράς).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη δυνατότητας επεξεργασίας των ενοτήτων "Λιανικής" και "Λοιπών δαπανών" των αρχείων ΜΥΦ, ακόμα και όταν αυτές δεν έχουν στοιχεία (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Προβολή αρχείων).
2. Προσθήκη της ερώτησης "Επιλογή φίλτρου / ταξινόμησης (Ν/Ο)", στον διάλογο των εκτυπώσεων των καταστάσεων ΜΥΦ, όταν αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία ΜΟΝΟ από Εμπορικό ή Λογιστική (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Εκτυπώσεις).
3. Προσθήκη της ερώτησης "Θέλετε ανάλυση των συγκεντρωτικών εγγραφών (Ν/Ο)", στον διάλογο των εκτυπώσεων των καταστάσεων ΜΥΦ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Εκτυπώσεις).
4. Προσθήκη ειδικής αναφοράς στην στήλη "Παρατήρηση" των εκτυπώσεων των καταστάσεων ΜΥΦ, όταν υπάρχουν πολλές συνενωμένες εγγραφές με το ίδιο ΑΦΜ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Εκτυπώσεις).
5. Προσθήκη της ερώτησης "Να περιληφθούν όσοι πελάτες / προμηθευτές / λογαριασμοί δεν κινήθηκαν (Ν/Ο)", στον διάλογο της εργασίας ελέγχου ΑΦΜ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Λογιστικοί έλεγχοι - Έλεγχος ΑΦΜ).
6. Προσθήκη των πεδίων: "Τηλέφωνο" και "Κινητό", στα στοιχεία των χρηστών της εφαρμογής. Τα πεδία είναι διαθέσιμα και στις φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών με τους κωδικούς [&996] και [&997] (Οργάνωση - Σύστημα - Ασφάλεια/Χρήστες - Χρήστες).
7. Προσθήκη της νέας επιλογής: "2 - Βάση ημ. αγοράς", στην ειδική παράμετρο της αποθήκης "Αυτόματη επιλογή παρτίδων", όπου οι παρτίδες επιλέγονται με βάση την παλαιότητα της αγοράς τους (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Αποθήκη).
8. Νέα ειδική παράμετρος πωλήσεων "Πλήθος εκτύπωσης ετικετών κατά είδος", με επιλογές Ποσότητα-1, Ποσότητα-2 ή Δοτό, που αφορά την έμμεση εργασία εκτύπωσης ετικετών παραστατικών [Ctrl+F9] (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Πωλήσεων).
9. Νέα παράμετρος "Έλεγχος τιμής (Ν/Ο)", που συνδυάζεται με την επιλογή "Packing" στην παράμετρο "Έλεγχος ομοίων κωδικών", στον σχεδιασμό των παραστατικών πωλήσεων / αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Σχεδιασμός κινήσεων - Παραστατικά πωλήσεων / αγορών).
10. Προσθήκη και των "Παρτίδων" στα διαθέσιμα αρχεία της εργασίας καθορισμού "Στηλών browser αναζήτησης" (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες browser αναζήτησης).
11. Προσθήκη του πεδίου "Αξιακή έκπτωση" [154], στα διαθέσιμα πεδία του καθορισμού των στηλών παραστατικών πωλήσεων / αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Στήλες γραμμών παρ/κών).
12. Σχεδιασμός εκ νέου του πίνακα "Στοιχείων κόστους", με αύξηση των θέσεων σε 99, αύξηση του μήκους των λογαριασμών Γ.Λ. σε 25 χαρ. και προσθήκη του πεδίου "Κωδ. Κίνησης με ενδιάμεσο λογ/σμό", ο οποίος, αν καθορισθεί, υπερισχύει της σχετικής ειδικής παραμέτρου κοστολόγησης αγορών, κατά την ενημέρωση της Γ.Λ. (Οργάνωση - Παράμετροι - Πίνακες - Στοιχεία κόστους).
13. Προσθήκη της παραμέτρου "Μέγιστο πλήθος αρχείων backup" στην εργασία "Προγραμματισμός Backup". Αν καθορισθεί κάποιος αριθμός μεγαλύτερος του 0, τότε κάθε φορά που το πλήθος των αρχείων θα γίνεται μεγαλύτερο από αυτόν τον αριθμό, θα διαγράφεται το παλιότερο backup (Οργάνωση - Αρχεία - Προγραμματισμός Backup).
14. Προσθήκη νέων παραμέτρων στην ειδική διαχείριση των Αγροτικών, σχετικά με την ενεργοποίηση, το πεδίο βάρους και τα δεκαδικά, 2ης συσκευασίας (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Αγροτικά).
15. Προστέθηκαν τα παρακάτω μοντέλα Ταμειακών Μηχανών (Φορολογικοί Εκτυπωτές / Monitors) :
-ICS Citizen Fiscal
-RBS Elio Web
-RBS Mercato II

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.00S
ΓΕΝΙΚΑ
1. Ενεργοποίηση των εργασιών ανάκτησης στοιχείων Α.Φ.Μ. (για μη φυσικά πρόσωπα), με χρήση της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) που έχει θέσει σε λειτουργία η Γ.Γ.Π.Σ.

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Σχεδιασμός εκ νέου της οθόνης διαχείρισης των κινήσεων Αποθήκης (Αποθήκη - Κινήσεις).
2. Σχεδιάστηκε εκ νέου ο διάλογος της εργασίας για την μαζική αλλαγή των τιμών πώλησης, ενώ προστέθηκε δυνατότητα αλλαγής και των 6 εναλλακτικών τιμών των ειδών (Αποθήκη - Εργασίες - Μαζική αλλαγή τιμών - Τιμών πώλησης).
3. Σχεδιάστηκε εκ νέου ο διάλογος της εργασίας για την μαζική αλλαγή των ειδικών τιμοκαταλόγων, ενώ προστέθηκε δυνατότητα επιλογής Χαρακτηριστικού 1, 2, και τα δύο ή κανένα και για τους πελάτες / προμηθευτές (Αποθήκη - Εργασίες - Μαζική αλλαγή τιμών - Ειδικών τιμοκ/γων).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη του πεδίου "Ημ. Διακοπής", στα σταθερά στοιχεία των πελατών / προμηθευτών, που αφορά την ημερομηνία διακοπής λειτουργίας της εταιρίας του συναλλασσόμενου. Ακόμη, προστέθηκε σχετικός έλεγχος και προειδοποίηση κατά την καταχώριση / μεταβολή κινήσεων & παρ/κών, όταν η ημερομηνία τους είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας διακοπής (Πελάτες / Προμηθευτές - Στοιχεία πελατών / προμηθευτών).
2. Προσθήκη δυνατότητας μεταβολής των στοιχείων ΜΥΦ, με την χρήση του πλήκτρου [Insert] στα αξιακά πεδία των κινήσεων πελατών / προμηθευτών (Πελάτες / Προμηθευτές - Κινήσεις - Καταχωρίσεις / Μεταβολές).
3. Προσθήκη ειδικής ένδειξης στις οθόνες των κινήσεων πελατών / προμηθευτών, όταν αυτές συμμετέχουν στην ΜΥΦ (Πελάτες / Προμηθευτές - Κινήσεις - Καταχωρίσεις / Μεταβολές / Προβολές).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας εμφάνισης και του υπολοίπου είδους κατά Χ/Μ, στην σχετική οθόνη με την ανάλυση των ποσοτήτων, στις εργασίες της "Εντατικής Λιανικής" και "Παραγγελίες - Touchscreen".

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη του πεδίου "Ημ. Διακοπής", στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών Λογιστικής, που αφορά την ημερομηνία διακοπής λειτουργίας της εταιρίας του συναλλασσόμενου (Κατηγορίες 3 ή 5). Ακόμη, προστέθηκε σχετικός έλεγχος και προειδοποίηση κατά την καταχώριση / μεταβολή άρθρων, όταν η ημερομηνία τους είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας διακοπής (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμών).
2. Προσθήκη ειδικής ένδειξης στις οθόνες των άρθρων Λογιστικής, όταν αυτά συμμετέχουν στην ΜΥΦ (Λογιστική - Κινήσεις - Καταχωρίσεις / Μεταβολές / Προβολές).

ΠΑΓΙΑ
1. Ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων στα πωληθέντα πάγια, καθορίζεται από νέα ειδική παράμετρο (βλ. Οργάνωση), είτε μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα της πώλησης (νέο προτεινόμενο), είτε μέχρι την προηγούμενη ημέρα / περίοδο από αυτήν της πώλησης. Η τιμή της νέας παραμέτρου είναι υποχρεωτικό να καθορισθεί από τον χρήστη πριν τον υπολογισμό αποσβέσεων (Πάγια - Κινήσεις - Αποσβέσεις).
2. Κατά την καταχώριση κινήσεων πώλησης παγίων (αν δεν έχουν υπολογισθεί αποσβέσεις για το πωληθέν πάγιο/α), παράγεται σχετικό μήνυμα και με την καταχώρηση της κίνησης γίνεται αυτόματα υπολογισμός αποσβέσεων για το συγκεκριμένο πάγιο/α (Πάγια - Κινήσεις - Καταχωρίσεις).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Κατά την εισαγωγή αρχείων ASCII ή Excel με παραστατικά πωλήσεων / αγορών, όταν το παραστατικό είναι ακυρωτικό και στο πεδίο "Σχετικό" υπάρχει ο κωδικός του ακυρωμένου παραστατικού, τότε στο παραστατικό αυτό η "Κατάσταση" γίνεται "3 - Ακυρωμένο" (Επικοινωνία - ASCII files / Excel files).
2. Προσθήκη του πεδίου "Κωδ. Διάταξης Απαλλαγής ΦΠΑ" στην σχεδίαση του import παραστατικών πωλήσεων / αγορών (Επικοινωνία - ASCII files / Excel files).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη ελέγχου κατά την παραγωγή των αρχείων ΜΥΦ, για την ύπαρξη συναλλασσομένων με "Ημ. Διακοπής" σε προγενέστερο μήνα / τρίμηνο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν γίνεται παραγωγή του αρχείου γιατί ΔΕΝ γίνεται δεκτό από την Γ.Γ.Π.Σ. κατά την ηλεκτρονική υποβολή του (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Παραγωγή αρχείων).
2. Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής νέων εγγραφών κατά την επεξεργασία των αρχείων ΜΥΦ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Προβολή αρχείων).
3. Προσθήκη της ερώτησης για εμφάνιση συνόλων ανά ημέρα, στην εκτύπωση κινήσεων ταμείων (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Διαχείριση ταμείων).
4. Προσθήκη νέας παραμέτρου στα στοιχεία χρήστη για την "Διαχείριση μηνυμάτων", με τιμές: 0 -Πλήρης, 1 - Μόνο εισερχόμενα, 2 - Μόνο εξερχόμενα, 3 - Κανένα (Οργάνωση - Σύστημα - Ασφάλεια/Χρήστες - Χρήστες).
5. Νέες γενικές παράμετροι σε σχέση με την ανάκτηση στοιχείων ΑΦΜ: "Username", "Password" και "Ενημέρωση ημερομηνίας διακοπής (Ν/Ο)" που αφορά την αυτόματη ενημέρωση του σχετικού πεδίου στα στοιχεία των πελατών, προμηθευτών και λογαριασμών (Οργάνωση - Παράμετροι - Γενικές).
6. Νέα ειδική παράμετρος Παγίων: "Υπολογισμός αποσβέσεων πωληθέντων παγίων", με τιμές είτε μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα της πώλησης (νέο προτεινόμενο), είτε μέχρι την προηγούμενη ημέρα / περίοδο από αυτήν της πώλησης (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Πάγια).
7. Προσθήκη νέας επιλογής: 3 - Υπόλοιπο παρτίδας, στην ειδική παράμετρο των πωλήσεων "Αυτόματη λήψη ποσότητας στα είδη" (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Πωλήσεις).
8. Προσθήκη του πεδίου: Προμηθευτής παρτίδας (&798), στον σχεδιασμό των φορμών εκτύπωσης παραστατικών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.00R
ΓΕΝΙΚΑ
1. Ανανέωση του πίνακα Δ.Ο.Υ. με τις τελευταίες αλλαγές από το υπουργείο οικονομικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σχετική εργασία για την ανανέωση των πεδίων Δ.Ο.Υ. στα αρχεία πελατών, προμηθευτών και λογαριασμών (Οργάνωση - Service tools - Ανανέωση πεδίων ΔΟΥ).

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Κατά την μεταβολή ενός είδους, επιλέγοντας από τον πίνακα κωδικοποίησης ειδών ανά προμηθευτή έναν κωδικό αυτός γίνεται ο προεπιλεγμένος κωδικός στο πεδίο "Κωδ/ση προμηθευτή" (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - Μεταβολή είδους).
2. Προσθήκη δυνατότητας επιλογής Χαρακτηριστικού 1 ή 2, στην εργασία μαζικής διαγραφής ειδών (Αποθήκη - Εργασίες - Μαζική διαγραφή ειδών).
3. Νέα λίστα διαχείρισης των εγγραφών του αρχείου τιμών κατά είδος και πελάτη / προμηθευτή (Αποθήκη - Λοιπά αρχεία - Τιμές κατά πελάτη / προμηθευτή).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Σε όλες τις εκτυπώσεις εάν επιλεχθεί "Αποστολή με E-Mail" και στη σχετική ερώτηση του διαλόγου έχει καθορισθεί μόνο ένας συναλλασσόμενος, τότε στο e-mail που δημιουργείται προτείνεται αυτόματα σαν παραλήπτης.
2. Νέα εκτύπωση με τα υπόλοιπα πελατών / προμηθευτών σε ξένο νόμισμα (Πελάτες / Προμηθευτές - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Υπόλοιπα σε Ξ.Ν.).
3. Νέα εκτύπωση "Ειδικά ημερολόγια" πελατών (Πελάτες - Εκτυπώσεις - Λογιστικές).

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
1. Αυξήθηκε σε 29 χαρακτήρες το μήκος του πεδίου "Αρ. Λογαριασμού" στα στοιχεία των αξιογράφων (Αξιόγραφα - Στοιχεία αξιογράφου).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1 Προσθήκη ερώτησης κατά την διαγραφή ακυρωμένων παραστατικών για την διαγραφή και του ακυρωτικού παραστατικού τους (Πωλήσεις / Αγορές - Διαγραφές παραστατικών).
2. Κατά την διαγραφή των ακυρωτικών παραστατικών, επανέρχεται η "Τρέχ. κατάσταση" σε "-" του παραστατικού που ακύρωναν (Πωλήσεις / Αγορές - Διαγραφές παραστατικών).
3. Μετά από κάθε καταχώριση νέου παραστατικού, και μέχρι να ξεκινήσει η πληκτρολόγηση των στοιχείων του επόμενου, εμφανίζονται στην τελευταία γραμμή της οθόνης τα στοιχεία της τελευταίας καταχώρισης (Πωλήσεις - Πωλήσεις - Νέο παραστατικό).
4. Προσθήκη επιλογής ταξινόμησης: Κατά Ημερ/νία + Παρ/κό, Κατά Παρ/κό (αύξουσα), Κατά Παρ/κό (φθίνουσα), στους επιλεκτικούς μετασχηματισμούς παραστατικών (Πωλήσεις / Αγορές - Μετασχηματισμός παραστατικών).
5. Προσθήκη ερώτησης για την ταυτόχρονη δημιουργία ακυρωτικών παραστατικών, κατά τον ελεύθερο μετασχηματισμό από/σε θετικά χρεωστικών παραστατικών (Πωλήσεις - Μετασχηματισμός παραστατικών). Η ερώτηση έχει προστεθεί και στον έμμεσο μετασχηματισμό με [Ctlr+F3], κατά την καταχώριση νέου παραστατικού (Πωλήσεις - Πωλήσεις - Νέο παραστατικό). Η ερώτηση εμφανίζεται μετά από την ενεργοποίηση της νέας ειδικής παραμέτρου (βλ. Οργάνωση), και εφόσον η σειρά του "από" παραστατικού στον σχεδιασμό της έχει καθορισμένη την σχετική ακυρωτική σειρά. Τα ακυρωτικά παρ/κά δημιουργούνται στην ημερομηνία του "σε" παρ/κου.
6. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού της default σειράς λιανικής με την command line παράμετρο ''/retaildoc:XXΧ'' (πχ. KEF32.EXE /RETAILDOC:ΑΠΛ). Η default σειρά μπορεί να καθορισθεί και στην command line παράμετρο της εντατικής λιανικής (πχ. /RETAIL:ΑΠΛ).
7. Νέα εργασία για την καταχώριση παραγγελιών σε touchscreen οθόνες, tablets κλπ. Η εργασία εκτελείται και αυτόνομα με την command line παράμετρο "/order" (Πωλήσεις - Παραγγελίες -Touchscreen).
8. Προσθήκη και των ποσοστών ΦΠΑ στους τίτλους της εκτύπωσης "Κατάσταση πωλήσεων" (Πωλήσεις - Εκτυπώσεις - Λογιστικές).
9. Σχεδιάστηκαν εκ νέου οι παράμετροι της διαχείρισης touchscreen, για εντατική λιανική και παραγγελιοληψία (Πωλήσεις - Πίνακες - Διαχείριση touchscreen).

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
1. Αυξήθηκαν σε 500 οι διαθέσιμες θέσεις του πίνακα των κέντρων κόστους (Κοστολόγηση - Εργασίες - Κέντρα κόστους).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Προσθήκη του πεδίου κατηγορία "Ε20/Ε21" στα στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής. Το πεδίο χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της διαχείρισης των εντύπων στην εφαρμογή "XLINE" (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμού).
2. Αυξήθηκε σε 29 χαρακτήρες το μήκος του πεδίου "Αρ. Λογαριασμού" στα στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμού).
3. Προσθήκη της ερώτησης για αυτόματη διαγραφή των επιλεγμένων κινήσεων, σε όλες τις επιλογές κατά την μεταβολή άρθρων λογιστικής (Λογιστική - Κινήσεις - Μεταβολές-διαγραφές).
4. Προσθήκη πολλαπλής επιλογής κωδικών κίνησης ως φίλτρου, στον διάλογο της εκτύπωσης "Ισοζύγιο λογιστικής" τύπος 1, όταν αφορά περίοδο κλεισίματος (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές).
5. Νέα εκτύπωση περιοδικής ΦΠΑ για το έτος 2014 (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Έντυπα λογιστικής).
6. Σχεδιάστηκε εκ νέου η εκτύπωση "Υπόλοιπα ανά κατηγορία ΦΠΑ (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Στατιστικές).
7. Νέα εκτύπωση "Υπόλοιπα ανά κατηγορία Ε20/Ε21" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Στατιστικές).

ΠΑΓΙΑ
1. Κατά την καταχώριση κινήσεων αγοράς, προσθήκης ή βελτίωσης παγίων, με ημερομηνία μετά της 1/1/2014, ως ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων προτείνεται η 1η του επόμενου μηνός με βάση τον νόμο Ν.4172/2013 (Πάγια - Κινήσεις - Καταχωρίσεις).
2. Νέα εργασία "Έλεγχος στοιχείων απόσβεσης" η οποία περιλαμβάνει, εκτός του ελέγχου της μεθόδου απόσβεσης, και τον έλεγχο της ημερομηνίας έναρξης αποσβέσεων για πάγια που αποκτήθηκαν από 1/1/2014, με βάση τον νόμο Ν.4172/2013 (Πάγια - Εργασίες).

REPORTS
1. Προσθήκη του αρχείου "Group/Set ειδών" στα διαθέσιμα αρχεία του Report Builder (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).
2. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού "Διαχωριστικού χαρακτήρα" στις ιδιότητες του ASCII Export, κατά τον σχεδιασμό εκτυπώσεων από τον Report Builder (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη όλων των παραμέτρων σχετικά με το πλήθος δεκαδικών, κατά export του αρχείου "Βοηθητικοί πίνακες" μέσω σεναρίου DB-Link (DB-Link - Εξαγωγή δεδομένων).
2. Σχεδιάστηκε εκ νέου η "Εκτύπωση στοιχείων e-Shop" (Επικοινωνία - Ε-Shop).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Σχεδιάστηκε εκ νέου η μεταφορά υπολοίπων λογιστικής (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Κλείσιμο χρήσης).
2. Προσθήκη παραμέτρου ηλεκτρονικής υποβολής για τον καθορισμό της περιόδου (τρίμηνο ή μήνας), στην εργασία παραγωγής των αρχείων ΜΥΦ πελατών και προμηθευτών (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Ηλεκτρονική υποβολή - Παράμετροι).
3. Κατά την παραγωγή αρχείων ΜΥΦ ΜΟΝΟ από την Λογιστική, δεν εξαιρούνται πλέον τα άρθρα που προήλθαν από το Εμπορικό (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Παραγωγή αρχείων).
4. Κατά την παραγωγή αρχείων ΜΥΦ προστέθηκε επιλογή για τον έλεγχο ορθότητας του ΑΦΜ των συναλλασσομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Παραγωγή αρχείων).
5. Προσθήκη επιλογής κατά τρίμηνο ή κατά μήνα, στον διάλογο των εκτυπώσεων των καταστάσεων ΜΥΦ πελατών και προμηθευτών (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ - Εκτυπώσεις).
6. Προσθήκη του πεδίου "Ημ/νία διακοπής" στα στοιχεία της εταιρίας (Οργάνωση - Εταιρίες - Μεταβολή εταιρίας).
7. Σχεδιάστηκε εκ νέου η εκτύπωση των δικαιωμάτων των ομάδων χρηστών (Οργάνωση - Σύστημα - Ασφάλεια/Χρήστες - Ομάδες χρηστών - [F2 Εκτύπωση δικαιωμάτων]).
8. Νέα ειδική παράμετρος πωλήσεων "Ερώτηση δημιουργίας ακυρωτικών παραστατικών στον μετασχηματισμό [Ν/Ο]" (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Πωλήσεων).
9. Προσθήκη του "Κωδικού είδους" ως δεύτερου στοιχείου ταξινόμησης, όταν η επιλογή είναι κάποια από τις 3, 5, 6, 7 ή 9, κατά τον σχεδιασμό παραστατικών πωλήσεων / αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Σχεδιασμός κινήσεων - Παραστατικά πωλήσεων / αγορών).
10. Προσθήκη του πεδίου "Έλεγχος [Ν/Ο]" σε σχεδιασμούς σειρών όλων των αρχείων (Οργάνωση - Παράμετροι - Σειρές παραστατικών).
11. Προσθήκη των πεδίων Κωδικός Barcode [&616], Κωδ. Χώρας Παραλήπτη [&897], Χώρα Παραλήπτη [&898], Σχόλια Παραλήπτη [&1101-&1164], στον σχεδιασμό γραφικών φορμών εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).
12. Προσθήκη του συνθετικού της "Σειράς" [@7], στα διαθέσιμα συνθετικά κατά τον σχεδιασμό της γέφυρας των παραστατικών με την Λογιστική (Οργάνωση - Παράμετροι - Συσχετισμός με Λογ/κή - Παραστατικά πώλησης / αγοράς).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.00Q
ΓΕΝΙΚΑ
1. Ενσωμάτωση των διατάξεων της ΠΟΛ. 1022 / 7-1-2014 (ΦΕΚ Β' 179 / 31-01-2014), αναφορικά με την "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών" στην Γ.Γ.Π.Σ. (Συγκεντρωτικές ΜΥΦ).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού και των πεδίων του τίτλου (πελάτη), στον σχεδιασμό της νέας καρτέλας (Πελάτες - Εργασίες - Σχεδίαση καρτέλας (New)).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Στο πεδίο "Ενημερώνει ΚΕΠΥΟ" προστέθηκαν οι επιλογές: "3 - Λιανική" , "4 - Λοιπές δαπάνες" και "5 - Μικτός (1+4)", για τον κατάλληλο χαρακτηρισμό των σχετικών λογαριασμών σε σχέση με τις συγκεντρωτικές ΜΥΦ (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμού).
2. Προστέθηκε το πεδίο "Ταμειακή" στην 2η σελίδα των στοιχείων του λογαριασμού, το οποίο συμπληρώνεται με επιλογή από τον νέο πίνακα (βλ. Οργάνωση). Το πεδίο αφορά μόνο τους λογαριασμούς πωλήσεων με "Ενημερώνει ΚΕΠΥΟ = 3 - Λιανική" (αν είναι κατά ταμειακή μηχανή), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την καταχώριση των ημερήσιων "Ζ" από την λογιστική, και σχετίζεται με τις συγκεντρωτικές ΜΥΦ (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμού).
3. Προστέθηκε το πεδίο "Ενημερώνει ΦΠΑ" στην 2η σελίδα των στοιχείων του λογαριασμού, το οποίο πρέπει να καθοριστεί σε "Ναι" σε όλους τους λογαριασμούς ΦΠΑ ή τουλάχιστον σε αυτούς που χρησιμοποιούνται σε καταχωρίσεις άρθρων λογιστικής μαζί με λογαριασμούς που έχουν στο πεδίο "Ενημερώνει ΚΕΠΥΟ" κάποια τιμή διαφορετική από 0 (Λογιστική - Στοιχεία λογαριασμού).
4. Τα στοιχεία ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ που εμφανίζονται με το πλήκτρο [Insert] στις γραμμές των άρθρων λογιστικής που σχετίζονται με λογαριασμούς Πελατών ή Προμηθευτών, εμφανίζονται και στις γραμμές που σχετίζονται με λογαριασμούς που έχουν "Ενημερώνει ΚΕΠΥΟ = 3 - Λιανική ή 4 - Λοιπές δαπάνες". Επίσης στα στοιχεία ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ προστέθηκε η "Αξία ΦΠΑ" καθώς και το πεδίο "Ταμειακή" το οποίο αφορά μόνο την περίπτωση "3 - Λιανική", προτείνεται από τον λογαριασμό και συμπληρώνεται με επιλογή από τον νέο πίνακα (βλ. Οργάνωση).
5. Νέα εκτύπωση "Άρθρα λογαριασμού" η οποία παρουσιάζει ημερολογιακά όλα τα άρθρα στα οποία συμμετέχει ένας συγκεκριμένος λογαριασμός (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Άρθρα λογαριασμού).

REPORTS
1. Προσθήκη του "Παραλήπτη" στα διαθέσιμα αρχεία που σχετίζονται με τις "Παραγγελίες πελατών / προμηθευτών", κατά τον σχεδιασμό εκτυπώσεων από τον Report Builder (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).
2. Προσθήκη των πεδίων "Κωδ. παραλήπτη", "Όνομα παραλήπτη" στα διαθέσιμα πεδία των αρχείων παραγγελιών πελατών / προμηθευτών (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Νέες εργασίες για την παραγωγή, προβολή, επεξεργασία, συνένωση, εκτύπωση και υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΜΥΦ).
2. Προσθήκη της νέας ειδικής παραμέτρου λογιστικής "Λογαριασμός ΦΠΑ" όπου καθορίζεται ο ανωτεροβάθμιος που οι αναλυτικοί του αποτελούν του λογαριασμούς ΦΠΑ (πχ. 54-00). Κατά την καταχώριση νέων αναλυτικών λογαριασμών το πεδίο "Ενημερώνει ΦΠΑ" προτείνεται αυτόματα με τιμή "Ναι" (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Λογιστική).
3. Προσθήκη του πεδίου "Ταμειακή (ΜΥΦ)" στην 2η σελίδα του σχεδιασμού των σειρών των παραστατικών πωλήσεων, το οποίο συμπληρώνεται με επιλογή από τον νέο πίνακα (Οργάνωση - Παράμετροι - Σειρές παραστατικών).
4. Νέος πίνακας "Ταμειακές (ΜΥΦ)" για την καταχώριση των ταμειακών μηχανών και των κωδικών αριθμών τους (Taxis ID), που είναι απαραίτητοι για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ (Οργάνωση - Παράμετροι - Πίνακες - Ταμειακές (ΜΥΦ)).
5. Νέα εργασία service "Ενημέρωση άρθρων λογιστικής" που επανενημερώνει τις αξίες ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ στα άρθρα λογιστικής (Οργάνωση - Service tools - Service ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ).

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 5.00P
ΓΕΝΙΚΑ
1. Σε όλες τις εκτυπώσεις το "Βάθος ομαδοποίησης, [0-Χ] ? Χ" που προτείνεται μετά την επιλογή είδους, πελάτη, προμηθευτή ή παγίου, δεν είναι πλέον πάντοτε το μέγιστο (δηλ. το X), αλλά ρυθμίζεται από σχετικές νέες ειδικές παραμέτρους που ξεκινούν με την τιμή 0 (βλ. Οργάνωση).

ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Προσθήκη του ειδικού χαρακτηριστικού "Διαχείριση σε παρτίδες", στα σταθερά στοιχεία των ειδών, που αν ενεργοποιηθεί τότε γίνεται υποχρεωτική (από την εφαρμογή) η επιλογή "Παρτίδας" στις κινήσεις και τα παραστατικά που επηρεάζουν ποσοτικά (flag 8) την αποθήκη (Αποθήκη - Αρχείο ειδών - Στοιχεία είδους).
2. Σε όλες τις εκτυπώσεις με ανάλυση σε Χ/Μ υπάρχει πλέον σαν στήλη ο "Βοηθητικός κωδικός" του είδους.
3. Νέα εκτύπωση "Εκκαθάριση εμπορευμάτων τρίτων" (Αποθήκη - Εκτυπώσεις - Λογιστικές).
4. Προσθήκη ερώτησης που αποκλείει τα είδη που δεν έχουν κινηθεί καθόλου στις 2 χρήσεις, στον διάλογο της εκτύπωσης "Συγκρίσεις 2 χρήσεων" (Αποθήκη - Εκτυπώσεις - Στατιστικές).

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Προσθήκη του πεδίου: "Αρ. Αυτοκινήτου" στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή (Προμηθευτές - Αρχείο προμηθευτών - Στοιχεία προμηθευτή).
2. Προσθήκη των πεδίων: "Προμήθεια παρακαταθήκης" & "ΦΠΑ προμήθειας" στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή. Τα πεδία είναι απαραίτητα για την εκτύπωση "Εκκαθάριση εμπορευμάτων τρίτων" (Προμηθευτές - Αρχείο προμηθευτών - Στοιχεία προμηθευτή).
3. Προσθήκη του "Επαγγέλματος" ως διαθέσιμη στήλη στην εκτύπωση των υπολοίπων πελατών (Πελάτες - Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Υπόλοιπα).
4. Προσθήκη ερώτησης που αποκλείει τους πελάτες / προμηθευτές που δεν έχουν κινηθεί καθόλου στις 2 χρήσεις, στον διάλογο της εκτύπωσης "Συγκρίσεις 2 χρήσεων" (Πελάτες / Προμηθευτές - Εκτυπώσεις - Στατιστικές).

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
1. Προσθήκη και της ημερομηνίας λήξης του αξιογράφου στην οθόνη των υπενθυμίσεων του ημερολογίου (Αξιόγραφα - Αρχείο αξιογράφων - Ημερολόγιο).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
1. Ανανέωση του ορίου ελέγχου συναλλαγών αγορών σε 500,00 ευρώ, με βάση τον ν.4172/2013.
2. Προσθήκη δυνατότητας επιλογής Χαρακτηριστικού 1, 2, και τα δύο ή κανένα και για τους πελάτες / προμηθευτές (εκτός από τα είδη), στον διάλογο της Στατιστικής Πωλήσεων / Αγορών (Πωλήσεις / Αγορές - Στατιστικές).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Πλέον στην Μεταβολή / Προβολή κινήσεων λογιστικής "Κατά αριθμό άρθρου", αν επιλεχθεί το "0", εμφανίζονται όλα τα άρθρα χωρίς αρίθμηση (Λογιστική - Κινήσεις - Μεταβολές / Προβολή).
2. Προσθήκη ερώτησης που αποκλείει τους λογαριασμούς που δεν έχουν κινηθεί καθόλου στις 2 χρήσεις, στον διάλογο της εκτύπωσης "Συγκρίσεις 2 χρήσεων" (Λογιστική - Εκτυπώσεις - Στατιστικές).

ΠΑΓΙΑ
1. Προσθήκη ερώτησης για την εξαίρεση των πωληθέντων παγίων, κατά την διαδικασία ακύρωσης υπολογισμού αποσβέσεων (Πάγια - Κινήσεις - Αποσβέσεις).

REPORTS
1. Προσθήκη του button [i] για την συμπλήρωση κειμένου βοήθειας ή πληροφοριών, κατά τον σχεδιασμό εκτυπώσεων από τον Report Builder (Reports - Σχεδίαση - Report Builder).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Προσθήκη των πεδίων: "Άλλα έξοδα 1" & "Άλλα έξοδα 1" στην σχεδίαση των ascii & excel import στο αρχείο των προμηθευτών (Επικοινωνία - Ascii files / Excel files - Σχεδίαση fonts).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Προσθήκη ερώτησης για την μεταφορά παρτίδων με μηδενικό υπόλοιπο, κατά την μεταφορά των υπολοίπων αποθήκης (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Κλείσιμο χρήσης).
2. Σχεδιασμός εκ νέου του διαλόγου της εργασίας παραγωγής των αρχείων ΚΕΠΥΟ (Οργάνωση - Γενικές εργασίες - Εργασίες ΚΕΠΥΟ - Παραγωγή αρχείων).
3. Νέες ειδικές παράμετροι που ρυθμίζουν τις default τιμές του "Βάθους ομαδοποίησης" των εκτυπώσεων (μετά την επιλογή είδους, πελάτη, προμηθευτή και παγίου) και σχετίζονται με το πλήθος ομάδων της μορφής κωδικού (Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές).
4. Αυξήθηκαν σε 255 οι θέσεις των πινάκων για τον σχεδιασμό των Κινήσεων αποθήκης, Κινήσεων πελατών και Κινήσεων προμηθευτών (Οργάνωση - Παράμετροι - Σχεδιασμός κινήσεων).
5. Νέα εργασία "Υποχρεωτικά πεδία" για τον καθορισμό των υποχρεωτικών πεδίων κατά την εισαγωγή ή μεταβολή εγγραφών σε κάποιο αρχείο. Η νέα εργασία αντικαθιστά και μια σειρά ειδικών παραμέτρων σε είδη, πελάτες κλπ. με ίδιο ρόλο (Οργάνωση - Παράμετροι).
6. Προσθήκη του πεδίου "Προέλευση" στα διαθέσιμα πεδία του σχεδιασμού "Στηλών γραμμών παραστατικών" (Οργάνωση - Παράμετροι).
7. Προσθήκη του πεδίου: E-mail χειριστή (&896), στον σχεδιασμό των φορμών εκτύπωσης παραστατικών (Οργάνωση - Παράμετροι - Φόρμες εκτύπωσης).
8. Αυξήθηκαν σε 90 οι θέσεις του πίνακα των Ξένων νομισμάτων (Οργάνωση - Παράμετροι - Πίνακες).
9. Προσθήκη της στήλης "Κωδικού ΓΛ Πελ/Προμ" στην "Σύνδεση εισπράξεων / πληρωμών", που υπερτερεί των κωδικών Γ.Λ. των συναλλασσομένων, όπως στην σύνδεση (γέφυρα) πωλήσεων και αγορών (Οργάνωση - Παράμετροι - Συσχετισμός με Λογιστική).
10. Προσθήκη δυνατότητας στο KEFCONV.EXE επιλογής νέας θέσης εταιρίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P., κατά την μεταφορά δεδομένων από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, όταν η υπάρχουσα θέση εταιρίας είναι ήδη κατειλημμένη. Ισχύει για εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ το module της Λογιστικής.

Στην αρχή της σελίδας