Επικοινωνία

Διευθύνσεις

UNISOFT ΑΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ    
Έδρα
Σπύρου Μερκούρη 17-19 και Δήλου - 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ: 212-6877000
Fax: 212-6877001

Υπηρεσίες Πελατών
Τηλ: 212-6877200
Fax: 212-6877201
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Μιχαήλ Καλού 6 - 54629
Τηλ: 2310-595600
Fax: 2310-595630
 
 
E-mail: info@unisoft.gr