Για την ορθή και ασφαλή αλλαγή συντελεστών Φ.Π.Α. και την μετάταξη πελατών και προμηθευτών που είναι εγκατεστημένοι στα νησιά από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι χρήστες της εφαρμογής «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.» πρέπει να αναβαθμίσουν την εφαρμογή τους στην τελευταία έκδοση, ενώ οι χρήστες των εφαρμογών «ATLANTIS E.R.P.» & «ATLANTIS Entry E.R.P.» πρέπει να κατεβάσουν τη νέα έκδοση του ειδικού εργαλείου αλλαγής ΦΠΑ.


Unisoft ATLANTIS E.R.P.

Unisoft ATLANTIS Entry E.R.P.

Unisoft ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.