Φορολογικά Έντυπα

 
Έκδοση 3.4 Build 136.1Έκδοση 3.4 Build 132.1Έκδοση 3.4 Build 128.1Έκδοση 3.4 Build 124.1Έκδοση 3.4 Build 120.1
Έκδοση 3.4 Build 135.1Έκδοση 3.4 Build 131.1Έκδοση 3.4 Build 127.1Έκδοση 3.4 Build 123.1Έκδοση 3.4 Build 119.1
Έκδοση 3.4 Build 134.1Έκδοση 3.4 Build 130.1Έκδοση 3.4 Build 126.1Έκδοση 3.4 Build 122.1Έκδοση 3.4 Build 118.1
Έκδοση 3.4 Build 133.1Έκδοση 3.4 Build 129.1Έκδοση 3.4 Build 125.1Έκδοση 3.4 Build 121.1Έκδοση 3.4 Build 117.1
Έκδοση 3.4 (136.1)
Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Προστέθηκε νέα εργασία σύνδεσης στην ιστοσελίδα υποβολής/εμφάνισης Κοινωνικού Μερίσματος 2018.
Για να εκτελεστεί η εργασία πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πεδία Username και Password στην καρτέλα TaxisNet, καθώς και τα πεδία ΑΦ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.
Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται με το πλήκτρο "Κοινωνικό Μέρισμα" της καρτέλας TaxisNet ή μέσω της επιλογής Βεβαιώσεις οργανισμών -> Υποβολή/Εμφάνιση Αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος του μενού Εργασίες.
Δίνεται μέσω σχετικής ερώτησης η επιλογή αποστολής των στοιχείων Κινητού τηλεφώνου, email και IBAN.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (135.1)
Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Λειτουργεί ξανά η εργασία εκτύπωσης εισφορών ελ. επαγγελματιών μετά από προσαρμογή στη νέα διαδικασία σύνδεσης στον ιστότοπο του Ε.Φ.Κ.Α.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (134.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Βελτιώσεις στον υπολογισμό του Μερισμού όσον αφορά τη στρογγυλοποίηση δεκαδικών.
Στην εργασία αποστολής του εντύπου στο Taxis, εντάχθηκαν στην ενότητα "Λοιπά στοιχεία εντύπου" τα τρία πεδία της γραμμής "Κύκλος Εργασιών" του Πίνακα "Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων" που δεν είναι πλέον προσυμπληρωμένα στην ιστοσελίδα Ε3.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (133.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης του εντύπου με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία της ιστοσελίδας Ε3 του TaxisNet.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής των ενοτήτων στοιχείων που θα ενημερωθούν.
Επίσης υπάρχει επιλογή για το αν θα εμφανίζεται ερώτηση όταν η ενότητα προς ενημέρωση έχει ήδη καταχωρημένα στοιχεία.
Δήλωση ανάλωσης κεφαλαίου
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων ανάλωσης κεφαλαίου και για το τρέχον έτος.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (132.1)
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Φορολογικών εντύπων
Προστέθηκε η νέα εκτύπωση "Πληροφοριακή κατάσταση στοιχείων Internet" που δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων Internet (κωδικοί, passwords κλπ).
Τα στοιχεία Internet είναι κατηγοριοποιημένα ανά ενότητα (TaxisNet, Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. κλπ) και οι ενότητες είναι επιλέξιμες. Αν δεν γίνει καμμία επιλογή ενότητας, εκτυπώνονται όλα τα στοιχεία κάθε ενότητας που έχει συμπληρωμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο.
Όπως ισχύει για όλες τις εκτυπώσεις, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης σε αρχείο Pdf, Html, Word, Excel καθώς και η απευθείας αποστολή της εκτύπωσης με email μέσω της εργασίας προεπισκόπησης στην οθόνη.

Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Φ.Ε.Ν.Π. - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης προσυμπληρωμένων στοιχείων από TaxisNet.

Λοιπά Έντυπα
Έντυπο Α21 - Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος
Προστέθηκε η εκτύπωση του εντύπου Α21.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (131.1)
Λοιπά Έντυπα
Έντυπο Α21 - Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος
Προστέθηκε το έντυπο Α21 για το Φορολογικό Έτος 2017 με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του.

Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, άρθρο 14, παράγραφος 2ε, όταν επιλέγεται κάποιος από τους κωδικούς 905, 913 (ή 906, 914 για Σύζυγο/ΜΣΣ) εμφανίζεται ερώτηση που δίνει την δυνατότητα μεταφοράς των ποσών των κωδικών 301,303,321 (ή 302,304,322 για Σύζυγο/ΜΣΣ) στον πίνακα ανάλυσης των κωδικών 617(618) ή 619(620) αντίστοιχα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον γίνει η μεταφορά, δεν θα αντιστραφεί με την αποεπιλογή του κωδικού 905, 913 (ή 906, 914 για Σύζυγο/ΜΣΣ). Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση της δήλωσης Ε1 απλώς μη την καταχωρήσετε.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (130.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Β6 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Προστέθηκε η εργασία ενημέρωσης του εντύπου από τα έντυπα Ε3 και Φ.Ε.Ν.Π.
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε η εργασία ενημέρωσης του εντύπου από Γενική Λογιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Η εργασία εκτελείται από την επιλογή "Ενημέρωση από Γενική Λογιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ" του μενού "Εργασίες" και είναι διαθέσιμη μόνο στα έντυπα Ε3 των φορολογούμενων που έχουν ενεργοποιημένη τη σύνδεση με ΚΕΦΑΛΑΙΟ στην καρτέλα "15. Στοιχεία Σύνδεσης".
Προσοχή: Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται να είναι εγκατεστημένη έκδοση ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5.01p (build 1982) ή μεταγενέστερη.
Πίνακας Γ1-Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν: Στις επιλογές του πεδίου "Δωρεάν Παραχώρηση" προστέθηκε η επιλογή "Ιδιόχρηση" λόγω της αντίστοιχης αλλαγής στην ιστοσελίδα του Ε3.
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Βελτιώθηκε η εργασία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου όσον αφορά την αποστολή των στοιχείων α) φιλοξενίας από φιλοξενούντα (ανάλυση των κωδικών 007-008) και β) ενοικίων-φιλοξενίας (Πίνακας 6.12).
Σε περίπτωση που υπάρχουν στην ιστοσελίδα εκκρεμείς εγγραφές προς αποδοχή/ακύρωση, εμφανίζεται σχετική προειδοποίηση και μπορείτε να επιλέξετε αν θα συνεχιστεί η αποστολή των στοιχείων όταν ολοκληρώσετε την διεκπεραίωση των εκκρεμών εγγραφών.
Για την περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποστολή των στοιχείων ανάλυσης κωδικών 007-008, έχει προστεθεί σχετική επιλογή στον διάλογο "Επιλογές αποστολής εντύπου".

Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Στην καρτέλα "8. Στοιχεία Εταιρείας", προστέθηκε η επιλογή "Ιδιόχρηση" στις επιλογές του πεδίου "Δωρεάν Παραχώρηση-Ιδιόχρηση" του Πίνακα "Στοιχεία Ενοικίων".

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (129.1)
Έντυπα Φορολογίας
Φ.Ε.Ν.Π. - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Φ.Ε.Ν.Π.
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3 Ν.Π.
Ο υπολογισμός του εντύπου άλλαξε ώστε να μην προσθέτει τον Φόρο Εισοδήματος (κωδικοί 190 έως 490) στο αντίστοιχο Σύνολο Εξόδων (κωδικοί 180 έως 480) του Πίνακα Ζ2.
Πίνακας 038: Έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:
α) Λόγω του ότι η ιστοσελίδα του Ε3 δέχεται μόνο ακέραια ποσοστά, προστέθηκε νέο ακέραιο πεδίο "Ποσοστό". Το υπάρχον πεδίο μετονομάστηκε σε "Δεκαδικό %", κλειδώθηκε και παραμένει μόνο για αναφορά.
β) Οι επιλογές για το πεδίο "Είδος Μετοχών" άλλαξαν από Κοινές και Προνομιούχες σε Ονομαστικές και Ανώνυμες αντίστοιχα για να συνάδουν με τις επιλογές της ιστοσελίδας του Ε3.
Η ενημέρωση των παραπάνω πεδίων γίνεται κατά την είσοδο σε καταχωρημένο έντυπο Ε3 και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2 Ν.Π.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (128.1)
Έντυπα Φορολογίας
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Διορθώθηκε το σφάλμα αποστολής στο Taxis του Α.Φ.Μ. της πρώτης γραμμής του Πίνακα Ι' "Συμπληρωματικά στοιχεία Ακινήτων" στις υπόλοιπες γραμμές του Πίνακα Ι' που αφορούν το ίδιο ακίνητο.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (127.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Διάφορες βελτιώσεις στον υπολογισμό του Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (126.1)
Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Προστέθηκε νέα εργασία σύνδεσης στην ιστοσελίδα Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής Σακούλας.
Για να εκτελεστεί η εργασία πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πεδία Username και Password στην καρτέλα TaxisNet.
Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται με το πλήκτρο Περιβαλλοντικό Τέλος της καρτέλας TaxisNet ή μέσω της επιλογής Βεβαιώσεις οργανισμών -> Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής Σακούλας του μενού Εργασίες.

Έντυπα Παρακράτησης Φόρου
Δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου από Μερίσματα / Τόκους / Δικαιώματα
Σε όλες τις δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου προστέθηκε στο μενού Εργασίες η λειτουργία Αντιγραφή σε νέο έντυπο.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (125.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Βελτιώθηκε ο υπολογισμός του εντύπου αναφορικά με το εισόδημα της περίπτωσης στ' παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 4172/2013 (Μπλοκάκια).
Αναλυτικότερα, όταν είναι επιλεγμένος ο κωδ. 007, ο κωδ. 453 υπολογίζεται ως η διαφορά του κωδ. 461 μείον τις Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων (κωδ. 485 περίπτωση 007) και αγνοούνται τυχόν καταχωρήσεις άλλων εξόδων ή εσόδων.
Το πεδίο 005-Κατηγορία Βιβλίων δεν είναι πλέον κλειδωμένο. Επίσης, κατά την εισαγωγή ή μεταβολή του φορολογούμενου του εντύπου γίνεται έλεγχος της Κατηγορίας Βιβλίων του. Αν δεν είναι συμπληρωμένη, εμφανίζεται διάλογος επιλογής Κατηγορίας Βιβλίων με την οποία ενημερώνεται τόσο το έντυπο όσο και το αντίστοιχο πεδίο στην καρτέλα του φορολογούμενου.

Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Στις επιλογές του πεδίου "Κατηγορία Βιβλίων" προστέθηκε και η "Μη Υπόχρεος".
Οργάνωση - Γενικές παράμετροι
Παράμετροι
Στην ενότητα "Προεπιλεγμένες τιμές των ερωτήσεων αποστολής του Ε1 στο Taxisnet" προστέθηκε η δυνατότητα να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται επιλεγμένη η ερώτηση αποστολής "Ενοικίων κύριας κατοικίας οικογένειας (Πίνακας 6.12)".

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (124.1)
Ηλεκτρονική Υποβολή εντύπων Ε2 και Ε3
Διορθώθηκε η λανθασμένη αναγνώριση ως οριστικά καταχωρημένων των προσωρινά καταχωρημένων στο Taxis δηλώσεων Ε2 και Ε3 Φυσικών Προσώπων στην περίπτωση που η δήλωση Ε1 δεν έχει καταχωρηθεί οριστικά.

Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Η εργασία "Ενημέρωση από Ε2, Ε3" διορθώθηκε ώστε να μεταφέρει το εισόδημα από ακίνητα με Είδος Μίσθωσης "60-Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν 4172/2013" στον κωδικό 103 του Ε1. Επίσης εμφανίζει διάλογο επιλογής εντύπου Ε2/Ε3 στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (123.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Διορθώθηκε η λανθασμένη αναγνώριση ως Τροποποιητικής της προσωρινά καταχωρημένης δήλωσης Ε1 στο Taxis.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (122.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Προστέθηκε η Εκκαθάριση της δήλωσης Ε1 με τη δυνατότητα εκτύπωσης της.
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1.
Τα πεδία του Πίνακα 6.12 "Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας" έχουν κλειδωθεί και έχει προστεθεί πίνακας ανάλυσης τους, που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο "Ενοίκια κύριας κατοικίας".
Η ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει τα στοιχεία του Πίνακα ανάλυσης ενοικίων, που θα πρέπει να ελεγχθούν και να επικαιροποιηθούν.
Για την περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποστολή των στοιχείων Πίνακα 6.12, έχει προστεθεί σχετική επιλογή στον διάλογο "Επιλογές αποστολής εντύπου".
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Προστέθηκε η Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2.
Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των αναλυτικών γραμμών του Ε2, εμφανίζεται κείμενο με όλα τα μηνύματα ενημέρωσης ή σφάλματος που προκύπτουν από τους ελέγχους που εκτελεί η ιστοσελίδα κατά την υποβολή.
Υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής του κειμένου αυτού (σχετικές οδηγίες περιέχονται στο ίδιο το κείμενο).
Η υποβολή του εντύπου για Νομικό Πρόσωπο θα γίνει διαθέσιμη μόλις ενεργοποιηθεί η δυνατότητα στο TAXIS.
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Οι υπολογισμοί για τις γραμμές Δ12 και Δ10 του εντύπου Ε3 τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ για την δήλωση Ε3.
Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες για το σωστό υπολογισμό της γραμμής Δ10 EBITDA, η γραμμή Δ11 Αποσβέσεις περιλαμβάνει Αποσβέσεις ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ στο Κόστος και το ποσό των κωδικών 225, 325 & 425 διαφέρει από το ποσό των αποσβέσεων στους κωδικούς 287, 387 & 487 της 3ης σελίδας κατά το ποσό των αποσβέσεων που έχει ενσωματωθεί στο κόστος (Κωδικοί 212, 317 & 401)
Για τις περιπτώσεις που τα ποσά των αποσβέσεων δεν έχουν ενσωματωθεί στο κόστος υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού της γραμμής Δ11 μέσω του νέου checkbox "Υπολογισμός Δ11".
Σημείωση: Το νέο checkbox "Υπολογισμός Δ11" είναι αποεπιλεγμένο, δηλαδή δεν γίνεται πλέον αυτόματα ο υπολογισμός της γραμμής Δ11 και μπορείτε να καταχωρείτε στους κωδικούς 125-425. Επιλέξτε το αν επιθυμείτε να συνεχίσει ο αυτόματος υπολογισμός της γραμμής Δ11.
Στην διαδικασία ενημέρωσης του Ε3 από Έσοδα-Έξοδα/Γενική Λογιστική προστέθηκε ερώτηση "Να ενημερωθεί η Απογραφή έναρξης;".
Στην περίπτωση που έχετε ενημερώσει το έντυπο με την εργασία "Ενημέρωση από Προηγούμενη χρήση", αν απαντήσετε όχι στην παραπάνω ερώτηση τα στοιχεία παραμένουν ως έχουν, σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία των απογραφών ενημερώνονται από τις καταχωρήσεις των Εσόδων- Εξόδων/Γενικής λογιστικής.
Για τους Αγρότες προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού του κωδικού 362 "Λοιπά Συνήθη έσοδα" με τα ποσά των Αγροτικών Επιδοτήσεων (κωδικός 071 και κωδικοί 072 και 073 κατά το ποσό που ξεπερνά τις 12.000 ευρώ).
Ο υπολογισμός γίνεται είτε μέσα στον πίνακα Μερισμού είτε μέσω του checkbox "Υπολογισμός 362" που προστέθηκε δίπλα από τον κωδικό 362.
Προστέθηκε η Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3 με δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που θα αποσταλούν.
Ειδικά για τους Πίνακες 037-Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ημεδαπής/αλλοδαπής, 040-Ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί και 041-Ενεργά τερματικά POS που μπορεί να έχουν προσυμπληρωμένα στοιχεία, η εργασία αποστολής προσθέτει στοιχεία που τυχόν δεν υπάρχουν ήδη χωρίς να διαγράφει τα υπάρχοντα.
Για τους υπόλοιπους Πίνακες καθώς και για όλα τα πεδία του Ε3 γίνεται διαγραφή πριν την ενημέρωση τους.
Η υποβολή του εντύπου για Νομικό Πρόσωπο θα γίνει διαθέσιμη μόλις ενεργοποιηθεί η δυνατότητα στο TAXIS.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (121.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1
Προστέθηκε το έντυπο Ε1 Φορολογικού Έτους 2017. Υπάρχουν οι δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση, ενημέρωσης από έντυπα Ε2 και Ε3, επανενημέρωσης Αντικειμενικών Δαπανών και εκτύπωσης του καθώς και η δυνατότητα ενημέρωσης προσυμπληρωμένων στοιχείων από TaxisNet.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (120.1)
Οργάνωση
Μεταφορά στοιχείων
Προστέθηκε η νέα εργασία "Εισαγωγή στοιχείων Ε3 από Έσοδα-Έξοδα/Γενική Λογιστική" που χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η εφαρμογή "Φορολογικά Έντυπα" δεν είναι εγκατεστημένη στην ίδια βάση με το Atlantis/Atlantis Entry.
Η εργασία εισάγει τα στοιχεία του επιλεγόμενου αρχείου τα οποία χρησιμοποιούνται στα έντυπα Ε3, μέσω της εργασίας του εντύπου "Ενημέρωση από Έσοδα-Έξοδα/Γενική Λογιστική".
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να λειτουργήσει σωστά η εργασία, το αρχείο πρέπει να έχει παραχθεί με την τελευταία έκδοση Atlantis/Atlantis Entry.

Έντυπα Φορολογίας
Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Στον υπολογισμό του εντύπου προστέθηκε η δυνατότητα μερισμού βάσει πωλήσεων των Εσόδων (Πίνακας Ζ1, κωδικοί 162 έως 470) και Λοιπών Οικονομικών Στοιχείων (Πίνακας Ζ2, κωδικοί 182 έως 484 και Πίνακας Ζ3, κωδικοί 197 έως 497).
Προστέθηκε η νέα εργασία "Ενημέρωση από Έσοδα-Έξοδα/Γενική Λογιστική". Η εργασία ενεργοποιεί τις λειτουργίες Μερισμού Δαπανών και Εσόδων/Λοιπών Οικονομικών στοιχείων ώστε να μεριστούν οι μεταφερόμενες δαπάνες, έσοδα κλπ που έχουν δηλωθεί στην κατηγορία "Κοινή", που δεν έχουν δηλαδή δηλωθεί ρητά σε κάποια από τις τέσσερις δραστηριότητες (Εμπορική, Παραγωγική, Αγροτική, Παροχή Υπηρεσιών).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ενεργοποίηση των λειτουργιών Μερισμού Δαπανών και Εσόδων/Λοιπών Οικονομικών στοιχείων επαναϋπολογίζει τα ποσά των αντίστοιχων ενοτήτων του εντύπου. Αν έχετε καταχωρημένα ποσά στις ενότητες αυτές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα Αντιγραφής σε νέο έντυπο για να τις διατηρήσετε.
Η εργασία ενημέρωσης από Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης δεν εκτελείται πλέον για Νομικά Πρόσωπα και εμφανίζει σχετικό μήνυμα.
Ο Πίνακας ΣΤ' δεν υπολογίζεται πλέον για Ατομικές Επιχειρήσεις.
Πίνακες 045, 037: Η λίστα Χωρών τροποποιήθηκε ώστε να είναι ίδια με αυτήν του TaxisNet. Επειδή υπάρχουν διαφορές, θα χρειαστεί να ελεγχθούν οι ήδη καταχωρημένες χώρες.
Πίνακας 040: Το πεδίο "Επωνυμία Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών" αντικαταστάθηκε με την λίστα Παρόχων του TaxisNet. Θα χρειαστεί να συμπληρωθεί το πεδίο εκ νέου.
Επίσης, το TaxisNet απαιτεί στο πεδίο "Αριθμός Λογαριασμού Πληρωμών ****4ψηφία" να συμπληρωθεί έγκυρος IBAN του αντίστοιχου Παρόχου.
Πίνακας 037: Το Taxis δέχεται μόνο ακέραια ποσοστά. Προστέθηκε νέο ακέραιο πεδίο "Ποσοστό" και στο άνοιγμα του πίνακα ενημερώνεται από το υπάρχον. Το υπάρχον πεδίο μετονομάστηκε σε "Δεκαδικό %", κλειδώθηκε και παραμένει μόνο για αναφορά.
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Προστέθηκαν τρία νέα Είδη Μίσθωσης: 60-Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν 4172/2013, 61-Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39 Α του ν 4172/2013 και 62-Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται.
Φ.Ε.Ν.Π. - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Για τον σωστό υπολογισμό του Τέλους Επιτηδεύματος προστέθηκαν στο πεδίο "Εταιρική μορφή" του φορολογούμενου οι νέες επιλογές "ΚΝΣΕ - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση" και "ΣΕ - Συνεταιρισμός Εργαζομένων".
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πεδίο "Κοιν. Συν. Επιχ. ή Συνεταιρισμός Εργαζομένων" που προστέθηκε στην 1η σελίδα του εντύπου, δίπλα από τον κωδικό 911.
Βελτιώθηκε η εργασία "Ενημέρωση από Ε3, Ε2" ώστε να λαμβάνει υπόψιν τα νέα Είδη Μίσθωσης του Ε2.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (119.1)
Έντυπα Φορολογίας
Φ.Ε.Ν.Π. - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Προστέθηκε το έντυπο Φ.Ε.Ν.Π. Φορολογικού Έτους 2017. Υπάρχουν οι δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση, ενημέρωσης από τα έντυπα E3, E2 και Φορολογικής Αναμόρφωσης, εκτύπωσης Διανομής Κερδών και εκτύπωσης του εντύπου.
Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του Πίνακα μερισμού δαπανών.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (118.1)
Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Σελίδα "8. Στοιχεία Εταιρείας":
Προστέθηκε καρτέλα "Ιστοσελίδες/Emails" με πίνακες για την καταχώρηση των Ενεργών Ιστοσελίδων και Ενεργών Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων Αλληλογραφίας.
Στον πίνακα "Στοιχεία Ενοικίων" προστέθηκαν οι στήλες "Δωρεάν Παραχώρηση" και "Αρ. Παροχής Ρεύματος".
Σελίδα "9. Στοιχεία Μελών":
Στον πίνακα "Στοιχεία μελών νομικού προσώπου (Ιδιοκτήτες)" προστέθηκαν οι στήλες "Αριθ. Μετοχών" και "Είδος Μετοχών".
Όλα τα παραπάνω στοιχεία αντιγράφονται στο έντυπο Ε3 κατά την επιλογή φορολογούμενου.

Έντυπα Φορολογίας
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
Προστέθηκε το έντυπο Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Φορολογικού έτους 2017 και η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου.
Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2017. Υπάρχουν οι δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση, ενημέρωσης από κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, Μερισμού δαπανών, αντιγραφής καταχωρημένου εντύπου σε νέο έντυπο και εκτύπωσης του εντύπου.
Οι δυνατότητες Ενημέρωσης από Έσοδα Έξοδα/Γενική Λογιστική και εκτύπωσης του πίνακα μερισμού δαπανών θα είναι διαθέσιμες στην επόμενη έκδοση.
Σύντομη περιγραφή
Το έντυπο Ε3 αποτελείται από 6 σελίδες. Η 1η σελίδα περιέχει κυρίως πληροφοριακά στοιχεία, ενώ η 5η και 6η περιέχουν πεδία ανάλυσης κωδικών προηγούμενων σελίδων.
Στην 1η σελίδα, δίπλα από τον τίτλο του κάθε πίνακα υπάρχει το πλήκτρο που ανοίγει την αντίστοιχη οθόνη συμπλήρωσης στοιχείων.
Στην 2η έως και 4η σελίδα, υπάρχει ένα πλήκτρο δίπλα σε κάθε συγκεντρωτικό κωδικό που αναλύεται στην 5η ή 6η σελίδα. Πατώντας το, η εστίαση μεταφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα ανάλυσης του κωδικού.
Εκεί υπάρχει το πλήκτρο με το οποίο η εστίαση επιστρέφει στον συγκεντρωτικό κωδικό.
Για την σωστή συμπλήρωση του εντύπου προτείνουμε, αφού συμπληρώσετε αρχικά τουλάχιστον τους κωδικούς 006 έως και 009 της 1ης σελίδας, να ξεκινήσετε από τον πίνακα "Ζ - Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες", τμήματα Ζ1 και Ζ2 στην 6η σελίδα.
Συνεχίζετε με τη συμπλήρωση των τμημάτων Δ2, Δ3, Δ4 του πίνακα "Δ -Οικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων" στην 5η σελίδα.
Ακολουθεί η συμπλήρωση των υπόλοιπων πεδίων στα τμήματα Δ1, Δ2, Δ3 και Δ4 του πίνακα "Δ -Οικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων" που βρίσκονται στην 2η σελίδα.
Συνεχίζετε με τη συμπλήρωση των υπόλοιπων τμημάτων Ζ1 και Ζ2 του πίνακα "Ζ - Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες" στην 3η σελίδα.
Επιστρέφετε στην 5η σελίδα για την συμπλήρωση του πίνακα "Ε - Προσωρινών Διαφορών μεταξύ Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης". Τα ποσά που συμπληρώνετε στη 5η σελίδα μεταφέρονται στον ίδιο πίνακα "Ε - Προσωρινών Διαφορών μεταξύ Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης" της 3ης σελίδας.
Στη 2η σελίδα και στα τμήματα Δ5 έως Δ15 εμφανίζονται τα αποτελέσματα με βάση τα πεδία που έχετε συμπληρώσει στους παραπάνω πίνακες.
Τέλος, μετά την ενημέρωση του εντύπου από την "Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης", στον πίνακα "ΣΤ - Προσδιορισμός Φορολογητέων Κερδών Ατομικών Επιχειρήσεων" συμπληρώνονται πρόσθετες πληροφορίες για τον τελικό προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (117.1)
Έντυπα Παρακράτησης Φόρου
Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας του αρχείου (JL10) και αποστολής του στο TaxisNet.
Στον Πίνακα δικαιούχων προστέθηκαν τα πεδία "Άρθρο" και "Νόμος" που συμπληρώνονται με το άρθρο και τον αριθμό του σχετικού νόμου όταν προβλέπεται απαλλαγή φορολόγησης.
Σημείωση: Για να εμφανιστεί ο νέος κωδικός αμοιβής 15 - "Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2017..." θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί η τελευταία έκδοση Atlantis Entry.
Βεβαίωση εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας του αρχείου (JL10) και αποστολής του στο TaxisNet.
Στον Πίνακα δικαιούχων προστέθηκαν τα πεδία "Άρθρο" και "Νόμος" που συμπληρώνονται με το άρθρο και τον αριθμό του σχετικού νόμου όταν προβλέπεται απαλλαγή φορολόγησης.

Έντυπα Φορολογίας
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Προστέθηκε το έντυπο Ε2 Φορολογικού Έτους 2017. Υπάρχουν οι δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση, αντιγραφής σε νέο έντυπο και εκτύπωσης του

Στην αρχή της σελίδας