Φορολογικά Έντυπα

 
Έκδοση 3.4 Build 141.1Έκδοση 3.4 Build 137.1Έκδοση 3.4 Build 133.1Έκδοση 3.4 Build 129.1Έκδοση 3.4 Build 125.1
Έκδοση 3.4 Build 140.1Έκδοση 3.4 Build 136.1Έκδοση 3.4 Build 132.1Έκδοση 3.4 Build 128.1Έκδοση 3.4 Build 124.1
Έκδοση 3.4 Build 139.1Έκδοση 3.4 Build 135.1Έκδοση 3.4 Build 131.1Έκδοση 3.4 Build 127.1Έκδοση 3.4 Build 123.1
Έκδοση 3.4 Build 138.1Έκδοση 3.4 Build 134.1Έκδοση 3.4 Build 130.1Έκδοση 3.4 Build 126.1Έκδοση 3.4 Build 122.1
Έκδοση 3.4 (141.1)
Λοιπά Έντυπα
Έντυπο Α21 - Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος
Προστέθηκε το έντυπο Α21 για το Φορολογικό Έτος 2018 με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (140.1)
Έντυπα Φορολογίας
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Προστέθηκε το έντυπο Ε2 Φορολογικού Έτους 2018. Υπάρχουν οι δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση, αντιγραφής σε νέο έντυπο και εκτύπωσης του.
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
Προστέθηκε το έντυπο Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Φορολογικού έτους 2018 και η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου.
Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2018. Υπάρχουν οι δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση, ενημέρωσης από Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, ενημέρωσης από Έσοδα Έξοδα/Γενική Λογιστική, ενημέρωσης από Γενική Λογιστική Κεφαλαίου, αντιγραφής καταχωρημένου εντύπου σε νέο έντυπο και εκτύπωσης του εντύπου. Επίσης, στους μερισμούς Δαπανών και Εσόδων/Λοιπών προστέθηκε και ο μερισμός των κωδικών ανάλυσης του Πίνακα Ζ3.
Φ.Ε.Ν.Π. - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Προστέθηκε το έντυπο Φ.Ε.Ν.Π. Φορολογικού Έτους 2018. Υπάρχουν οι δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση, ενημέρωσης από τα έντυπα E3, E2 και Φορολογικής Αναμόρφωσης, εκτύπωσης Διανομής Κερδών και εκτύπωσης του εντύπου.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (139.1)
Έντυπα Παρακράτησης Φόρου
Προστέθηκαν τα έντυπα "Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα" και "Βεβαίωση εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα" με τις δυνατότητες υπολογισμού, εκτύπωσης των σχετικών βεβαιώσεων και αποστολής τους στο Taxis (JL10).

Γενικά
Έγιναν αλλαγές σε πολλές εργασίες σύνδεσης/αποστολής κλπ στο Taxis ώστε να λειτουργούν ξανά μετά τις πρόσφατες αλλαγές στη κεντρική ιστοσελίδα σύνδεσης στο Taxis.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (138.1)
Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Προστέθηκε νέα εργασία σύνδεσης στην ιστοσελίδα Αίτησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης.
Για να εκτελεστεί η εργασία πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πεδία Username και Password στην καρτέλα TaxisNet.
Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται με το πλήκτρο Πετρέλαιο Θέρμανσης της καρτέλας TaxisNet ή μέσω της επιλογής Βεβαιώσεις οργανισμών -> Υποβολή/Εμφάνιση Αίτησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης του μενού Εργασίες.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (137.1)
Γενική λειτουργία
Νέο Φορολογικό Έτος
Προστέθηκε η δυνατότητα εισόδου στην εφαρμογή (login) στο έτος 2019, Φορολογικό έτος 2018.

Έντυπα Φορολογίας
Ε9 Δήλωση στοιχείων ακινήτων
Προστέθηκε το έντυπο Ε9 Φορολογικού έτους 2018 με τη δυνατότητα εκτύπωσης του.
Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Προστέθηκε το έντυπο Β.6 Φορολογικού έτους 2018 με τις δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση και εκτύπωσης του εντύπου.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (136.1)
Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Προστέθηκε νέα εργασία σύνδεσης στην ιστοσελίδα υποβολής/εμφάνισης Κοινωνικού Μερίσματος 2018.
Για να εκτελεστεί η εργασία πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πεδία Username και Password στην καρτέλα TaxisNet, καθώς και τα πεδία ΑΦ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.
Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται με το πλήκτρο "Κοινωνικό Μέρισμα" της καρτέλας TaxisNet ή μέσω της επιλογής Βεβαιώσεις οργανισμών -> Υποβολή/Εμφάνιση Αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος του μενού Εργασίες.
Δίνεται μέσω σχετικής ερώτησης η επιλογή αποστολής των στοιχείων Κινητού τηλεφώνου, email και IBAN.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (135.1)
Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Λειτουργεί ξανά η εργασία εκτύπωσης εισφορών ελ. επαγγελματιών μετά από προσαρμογή στη νέα διαδικασία σύνδεσης στον ιστότοπο του Ε.Φ.Κ.Α.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (134.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Βελτιώσεις στον υπολογισμό του Μερισμού όσον αφορά τη στρογγυλοποίηση δεκαδικών.
Στην εργασία αποστολής του εντύπου στο Taxis, εντάχθηκαν στην ενότητα "Λοιπά στοιχεία εντύπου" τα τρία πεδία της γραμμής "Κύκλος Εργασιών" του Πίνακα "Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων" που δεν είναι πλέον προσυμπληρωμένα στην ιστοσελίδα Ε3.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (133.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης του εντύπου με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία της ιστοσελίδας Ε3 του TaxisNet.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής των ενοτήτων στοιχείων που θα ενημερωθούν.
Επίσης υπάρχει επιλογή για το αν θα εμφανίζεται ερώτηση όταν η ενότητα προς ενημέρωση έχει ήδη καταχωρημένα στοιχεία.
Δήλωση ανάλωσης κεφαλαίου
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων ανάλωσης κεφαλαίου και για το τρέχον έτος.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (132.1)
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Φορολογικών εντύπων
Προστέθηκε η νέα εκτύπωση "Πληροφοριακή κατάσταση στοιχείων Internet" που δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων Internet (κωδικοί, passwords κλπ).
Τα στοιχεία Internet είναι κατηγοριοποιημένα ανά ενότητα (TaxisNet, Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. κλπ) και οι ενότητες είναι επιλέξιμες. Αν δεν γίνει καμμία επιλογή ενότητας, εκτυπώνονται όλα τα στοιχεία κάθε ενότητας που έχει συμπληρωμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο.
Όπως ισχύει για όλες τις εκτυπώσεις, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης σε αρχείο Pdf, Html, Word, Excel καθώς και η απευθείας αποστολή της εκτύπωσης με email μέσω της εργασίας προεπισκόπησης στην οθόνη.

Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Φ.Ε.Ν.Π. - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης προσυμπληρωμένων στοιχείων από TaxisNet.

Λοιπά Έντυπα
Έντυπο Α21 - Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος
Προστέθηκε η εκτύπωση του εντύπου Α21.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (131.1)
Λοιπά Έντυπα
Έντυπο Α21 - Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος
Προστέθηκε το έντυπο Α21 για το Φορολογικό Έτος 2017 με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του.

Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, άρθρο 14, παράγραφος 2ε, όταν επιλέγεται κάποιος από τους κωδικούς 905, 913 (ή 906, 914 για Σύζυγο/ΜΣΣ) εμφανίζεται ερώτηση που δίνει την δυνατότητα μεταφοράς των ποσών των κωδικών 301,303,321 (ή 302,304,322 για Σύζυγο/ΜΣΣ) στον πίνακα ανάλυσης των κωδικών 617(618) ή 619(620) αντίστοιχα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον γίνει η μεταφορά, δεν θα αντιστραφεί με την αποεπιλογή του κωδικού 905, 913 (ή 906, 914 για Σύζυγο/ΜΣΣ). Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση της δήλωσης Ε1 απλώς μη την καταχωρήσετε.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (130.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Β6 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Προστέθηκε η εργασία ενημέρωσης του εντύπου από τα έντυπα Ε3 και Φ.Ε.Ν.Π.
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε η εργασία ενημέρωσης του εντύπου από Γενική Λογιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Η εργασία εκτελείται από την επιλογή "Ενημέρωση από Γενική Λογιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ" του μενού "Εργασίες" και είναι διαθέσιμη μόνο στα έντυπα Ε3 των φορολογούμενων που έχουν ενεργοποιημένη τη σύνδεση με ΚΕΦΑΛΑΙΟ στην καρτέλα "15. Στοιχεία Σύνδεσης".
Προσοχή: Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται να είναι εγκατεστημένη έκδοση ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5.01p (build 1982) ή μεταγενέστερη.
Πίνακας Γ1-Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν: Στις επιλογές του πεδίου "Δωρεάν Παραχώρηση" προστέθηκε η επιλογή "Ιδιόχρηση" λόγω της αντίστοιχης αλλαγής στην ιστοσελίδα του Ε3.
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Βελτιώθηκε η εργασία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου όσον αφορά την αποστολή των στοιχείων α) φιλοξενίας από φιλοξενούντα (ανάλυση των κωδικών 007-008) και β) ενοικίων-φιλοξενίας (Πίνακας 6.12).
Σε περίπτωση που υπάρχουν στην ιστοσελίδα εκκρεμείς εγγραφές προς αποδοχή/ακύρωση, εμφανίζεται σχετική προειδοποίηση και μπορείτε να επιλέξετε αν θα συνεχιστεί η αποστολή των στοιχείων όταν ολοκληρώσετε την διεκπεραίωση των εκκρεμών εγγραφών.
Για την περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποστολή των στοιχείων ανάλυσης κωδικών 007-008, έχει προστεθεί σχετική επιλογή στον διάλογο "Επιλογές αποστολής εντύπου".

Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Στην καρτέλα "8. Στοιχεία Εταιρείας", προστέθηκε η επιλογή "Ιδιόχρηση" στις επιλογές του πεδίου "Δωρεάν Παραχώρηση-Ιδιόχρηση" του Πίνακα "Στοιχεία Ενοικίων".

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (129.1)
Έντυπα Φορολογίας
Φ.Ε.Ν.Π. - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Φ.Ε.Ν.Π.
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3 Ν.Π.
Ο υπολογισμός του εντύπου άλλαξε ώστε να μην προσθέτει τον Φόρο Εισοδήματος (κωδικοί 190 έως 490) στο αντίστοιχο Σύνολο Εξόδων (κωδικοί 180 έως 480) του Πίνακα Ζ2.
Πίνακας 038: Έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:
α) Λόγω του ότι η ιστοσελίδα του Ε3 δέχεται μόνο ακέραια ποσοστά, προστέθηκε νέο ακέραιο πεδίο "Ποσοστό". Το υπάρχον πεδίο μετονομάστηκε σε "Δεκαδικό %", κλειδώθηκε και παραμένει μόνο για αναφορά.
β) Οι επιλογές για το πεδίο "Είδος Μετοχών" άλλαξαν από Κοινές και Προνομιούχες σε Ονομαστικές και Ανώνυμες αντίστοιχα για να συνάδουν με τις επιλογές της ιστοσελίδας του Ε3.
Η ενημέρωση των παραπάνω πεδίων γίνεται κατά την είσοδο σε καταχωρημένο έντυπο Ε3 και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2 Ν.Π.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (128.1)
Έντυπα Φορολογίας
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Διορθώθηκε το σφάλμα αποστολής στο Taxis του Α.Φ.Μ. της πρώτης γραμμής του Πίνακα Ι' "Συμπληρωματικά στοιχεία Ακινήτων" στις υπόλοιπες γραμμές του Πίνακα Ι' που αφορούν το ίδιο ακίνητο.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (127.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Διάφορες βελτιώσεις στον υπολογισμό του Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (126.1)
Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Προστέθηκε νέα εργασία σύνδεσης στην ιστοσελίδα Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής Σακούλας.
Για να εκτελεστεί η εργασία πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πεδία Username και Password στην καρτέλα TaxisNet.
Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται με το πλήκτρο Περιβαλλοντικό Τέλος της καρτέλας TaxisNet ή μέσω της επιλογής Βεβαιώσεις οργανισμών -> Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής Σακούλας του μενού Εργασίες.

Έντυπα Παρακράτησης Φόρου
Δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου από Μερίσματα / Τόκους / Δικαιώματα
Σε όλες τις δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου προστέθηκε στο μενού Εργασίες η λειτουργία Αντιγραφή σε νέο έντυπο.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (125.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Βελτιώθηκε ο υπολογισμός του εντύπου αναφορικά με το εισόδημα της περίπτωσης στ' παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 4172/2013 (Μπλοκάκια).
Αναλυτικότερα, όταν είναι επιλεγμένος ο κωδ. 007, ο κωδ. 453 υπολογίζεται ως η διαφορά του κωδ. 461 μείον τις Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων (κωδ. 485 περίπτωση 007) και αγνοούνται τυχόν καταχωρήσεις άλλων εξόδων ή εσόδων.
Το πεδίο 005-Κατηγορία Βιβλίων δεν είναι πλέον κλειδωμένο. Επίσης, κατά την εισαγωγή ή μεταβολή του φορολογούμενου του εντύπου γίνεται έλεγχος της Κατηγορίας Βιβλίων του. Αν δεν είναι συμπληρωμένη, εμφανίζεται διάλογος επιλογής Κατηγορίας Βιβλίων με την οποία ενημερώνεται τόσο το έντυπο όσο και το αντίστοιχο πεδίο στην καρτέλα του φορολογούμενου.

Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Στις επιλογές του πεδίου "Κατηγορία Βιβλίων" προστέθηκε και η "Μη Υπόχρεος".
Οργάνωση - Γενικές παράμετροι
Παράμετροι
Στην ενότητα "Προεπιλεγμένες τιμές των ερωτήσεων αποστολής του Ε1 στο Taxisnet" προστέθηκε η δυνατότητα να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται επιλεγμένη η ερώτηση αποστολής "Ενοικίων κύριας κατοικίας οικογένειας (Πίνακας 6.12)".

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (124.1)
Ηλεκτρονική Υποβολή εντύπων Ε2 και Ε3
Διορθώθηκε η λανθασμένη αναγνώριση ως οριστικά καταχωρημένων των προσωρινά καταχωρημένων στο Taxis δηλώσεων Ε2 και Ε3 Φυσικών Προσώπων στην περίπτωση που η δήλωση Ε1 δεν έχει καταχωρηθεί οριστικά.

Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Η εργασία "Ενημέρωση από Ε2, Ε3" διορθώθηκε ώστε να μεταφέρει το εισόδημα από ακίνητα με Είδος Μίσθωσης "60-Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν 4172/2013" στον κωδικό 103 του Ε1. Επίσης εμφανίζει διάλογο επιλογής εντύπου Ε2/Ε3 στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (123.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Διορθώθηκε η λανθασμένη αναγνώριση ως Τροποποιητικής της προσωρινά καταχωρημένης δήλωσης Ε1 στο Taxis.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (122.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Προστέθηκε η Εκκαθάριση της δήλωσης Ε1 με τη δυνατότητα εκτύπωσης της.
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1.
Τα πεδία του Πίνακα 6.12 "Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας" έχουν κλειδωθεί και έχει προστεθεί πίνακας ανάλυσης τους, που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο "Ενοίκια κύριας κατοικίας".
Η ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει τα στοιχεία του Πίνακα ανάλυσης ενοικίων, που θα πρέπει να ελεγχθούν και να επικαιροποιηθούν.
Για την περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποστολή των στοιχείων Πίνακα 6.12, έχει προστεθεί σχετική επιλογή στον διάλογο "Επιλογές αποστολής εντύπου".
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Προστέθηκε η Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2.
Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των αναλυτικών γραμμών του Ε2, εμφανίζεται κείμενο με όλα τα μηνύματα ενημέρωσης ή σφάλματος που προκύπτουν από τους ελέγχους που εκτελεί η ιστοσελίδα κατά την υποβολή.
Υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής του κειμένου αυτού (σχετικές οδηγίες περιέχονται στο ίδιο το κείμενο).
Η υποβολή του εντύπου για Νομικό Πρόσωπο θα γίνει διαθέσιμη μόλις ενεργοποιηθεί η δυνατότητα στο TAXIS.
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Οι υπολογισμοί για τις γραμμές Δ12 και Δ10 του εντύπου Ε3 τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ για την δήλωση Ε3.
Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες για το σωστό υπολογισμό της γραμμής Δ10 EBITDA, η γραμμή Δ11 Αποσβέσεις περιλαμβάνει Αποσβέσεις ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ στο Κόστος και το ποσό των κωδικών 225, 325 & 425 διαφέρει από το ποσό των αποσβέσεων στους κωδικούς 287, 387 & 487 της 3ης σελίδας κατά το ποσό των αποσβέσεων που έχει ενσωματωθεί στο κόστος (Κωδικοί 212, 317 & 401)
Για τις περιπτώσεις που τα ποσά των αποσβέσεων δεν έχουν ενσωματωθεί στο κόστος υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού της γραμμής Δ11 μέσω του νέου checkbox "Υπολογισμός Δ11".
Σημείωση: Το νέο checkbox "Υπολογισμός Δ11" είναι αποεπιλεγμένο, δηλαδή δεν γίνεται πλέον αυτόματα ο υπολογισμός της γραμμής Δ11 και μπορείτε να καταχωρείτε στους κωδικούς 125-425. Επιλέξτε το αν επιθυμείτε να συνεχίσει ο αυτόματος υπολογισμός της γραμμής Δ11.
Στην διαδικασία ενημέρωσης του Ε3 από Έσοδα-Έξοδα/Γενική Λογιστική προστέθηκε ερώτηση "Να ενημερωθεί η Απογραφή έναρξης;".
Στην περίπτωση που έχετε ενημερώσει το έντυπο με την εργασία "Ενημέρωση από Προηγούμενη χρήση", αν απαντήσετε όχι στην παραπάνω ερώτηση τα στοιχεία παραμένουν ως έχουν, σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία των απογραφών ενημερώνονται από τις καταχωρήσεις των Εσόδων- Εξόδων/Γενικής λογιστικής.
Για τους Αγρότες προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού του κωδικού 362 "Λοιπά Συνήθη έσοδα" με τα ποσά των Αγροτικών Επιδοτήσεων (κωδικός 071 και κωδικοί 072 και 073 κατά το ποσό που ξεπερνά τις 12.000 ευρώ).
Ο υπολογισμός γίνεται είτε μέσα στον πίνακα Μερισμού είτε μέσω του checkbox "Υπολογισμός 362" που προστέθηκε δίπλα από τον κωδικό 362.
Προστέθηκε η Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3 με δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που θα αποσταλούν.
Ειδικά για τους Πίνακες 037-Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ημεδαπής/αλλοδαπής, 040-Ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί και 041-Ενεργά τερματικά POS που μπορεί να έχουν προσυμπληρωμένα στοιχεία, η εργασία αποστολής προσθέτει στοιχεία που τυχόν δεν υπάρχουν ήδη χωρίς να διαγράφει τα υπάρχοντα.
Για τους υπόλοιπους Πίνακες καθώς και για όλα τα πεδία του Ε3 γίνεται διαγραφή πριν την ενημέρωση τους.
Η υποβολή του εντύπου για Νομικό Πρόσωπο θα γίνει διαθέσιμη μόλις ενεργοποιηθεί η δυνατότητα στο TAXIS.

Στην αρχή της σελίδας